ขนาด
แมงกะพรุนพิษ
 • 28 ตุลาคม 2565
 • 445
แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สถิติอันตรายจากแมงกะพรุนพิษ

 ตำแหน่ง จุดเกิดเหตุอันตรายจากแมงกะพรุนพิษ

          แมงกะพรุนพิษ กลุ่มที่มีพิษรุนแรงเป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยในประเทศไทยมีอยู่ 5 กลุ่ม ได้แก่
          1) แมงกะพรุนกล่องหนวดหลายเส้น วงศ์ Chirodropidae
          2) แมงกะพรุนกล่องหนวดเส้นเดียว วงศ์ Carukiidae
          3) แมงกะพรุนกล่องหนวดหลายเส้น วงศ์ Chiropsalmidae
          4) แมงกะพรุนหัวขวด วงศ์ Physaliidae
          5) แมงกะพรุนไฟ วงศ์ Pelagiidae

          โดยในแมงกะพรุนพิษ 5 กลุ่มนี้ กลุ่มที่คาดว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตของนักท่องเที่ยวและประชาชน และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต คือกลุ่มแมงกะพรุนกล่องวงศ์ Chirodropidae ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใกล้เคียงกับชนิดที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตบ่อยครั้งในประเทศออสเตรเลีย

        จากสถิติของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุน 10 ราย และบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหมดสติ 38 ราย โดยพบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่ ในพื้นที่เกาะสมุย-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงเดือนกรกฎาคม–พฤศจิกายน ตามด้วยในพื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในช่วงเดือนมีนาคม–มิถุนายน และในพื้นที่เกาะหมาก-เกาะกูด ในช่วงเดือนธันวาคม–มีนาคม ซึ่งตรงกับฤดูกาลแพร่กระจายของแมงกะพรุนกล่องวงศ์ Chirodropidae 

ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ และการพัฒนาการเฝ้าระวัง
และการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – 2564

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin