แมงกะพรุนพิษ
แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ขั้นตอนการเตรียมและติดตั้งเสาน้ำส้มสายชู

ขั้นตอนการทำ vinegar pole (ที่มา : ประลองยุทธ์ เมธีรัตน์ (2555))

1. นำท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตัดท่อให้ได้ขนาดที่เท่ากัน 130 เซนติเมตร
2. เจาะช่อง เพื่อใส่ขวดน้ำส้มสายชู ขนาด 5 x 7 นิ้ว เหลือข้างบนไว้ 2 นิ้ว เพื่อสามารถสวมฝาปิดกันน้ำ
3. ขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อลบคม และขัดพื้นผิวโดยส่วนใหญ่ เพื่อให้สีเกาะติดทนนานกว่า
4. ขั้นตอนการทำสี อาจเลือกการพ่นหรือทา แต่ให้ทำในแนวตั้ง ดังรูป

    

19-12-2559 10-27-58

 5. จัดทำสติ๊กเกอร์สัญญาลักษณ์ First Aid หรือขั้นตอนการปฐมพยาบาล (รายละเอียดตาม https://km.dmcr.go.th/th/c_247/d_16248) ดังรูป ขนาด 13x20 เซนติเมตร และนำมาติดบน vinegar pole ที่เตรียมไว้ พร้อมแปะทับด้วยแผ่นสติ๊กเกอร์ใส

19-12-2559 10-28-34

การติดตั้ง vinegar pole บนพื้นทราย

ติดตั้ง vinegar pole 2 เสา/ป้าย โดยขุดหลุมลึกโดยประมาณ 50 ซม ปักท่อ ถมดินด้านนอกของท่อ กรอกทรายใส่เข้าไปในท่อ คำนวณให้สามารถวางขวดน้ำส้มสายชู 4–6% (สามารถใช้น้ำส้มสายชูกลั่น 5% ที่ใช้ในการปรุงอาหาร) จำนวน 2 ขวด/เสา ให้ขวดใบบนโผล่ออกมาราว 10 ซม

19-12-2559 10-28-55

 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 3 สิงหาคม 2562