แมงกะพรุนพิษ
แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ

 170T   170E 
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาไทย)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาอังกฤษ)
 170T   170E 
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาจีน)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาอารบิก)
     
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาไทย)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาอังกฤษ)
     
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาจีน)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาอารบิก)
  
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษารัสเซีย)
     
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ภาษารัสเซีย - ภาษาจีน)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย)

  

การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

     
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาล
และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ
จากแมงกะพรุนพิษ(1)

(ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาไทย หน้า-หลัง)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาล
และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ
จากแมงกะพรุนพิษ
(1)
(ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาอังกฤษ หน้า-หลัง)
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาล
และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ
จากแมงกะพรุนพิษ
(1)
(ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาจีน หน้า-หลัง)
Untitled-2   Untitled-2
สื่อวิดีทัศน์ เรื่องทำความรู้จักชนิดของแมงกะพรุน  

สื่อวิดีทัศน์ เรื่องพิษร้ายจากแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาล

 
Untitled-2   Untitled-2
หนังสือเรื่องแมงกะพรุน
(ขนาด 21x14.7 ซม. 32 หน้า)
 

คู่มือจัดทำและติดตั้งต่าข่ายป้องกัน
แมงกะพรุนพิษ

Untitled-2    
ป้ายการปฏิบัติตัวต่อตาข่ายกันแมงกะพรุน(2)  

 

สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง แมงกะพรุนกล่อง บาดเจ็บ ตาย ช่วยเหลือ ป้องกัน Box jellyfish injury Death 1st aid prevent(3)

 

(1) : แผ่นพับแมงกะพรุนกล่อง ไทย Box Jellyfish Leaflet Thaiแผ่นพับแมงกะพรุนกล่อง อังกฤษ Box Jellyfish Leaflet Englishแผ่นพับกะพรุนกล่อง จีน Box jellyfish leaflet China. http://oknation.nationtv.tv/blog/lakthai/2018/10/04/entry-1. 

(2): ป้ายให้ความรู้คู่ตาข่ายกั้นแมงกะพรุนพิษ: ฟรี Stinger Net Sign. http://oknation.nationtv.tv/blog/lakthai/2018/10/04/entry-1. 

(3) by Lakkana Thaikruea โดย ลักขณา ไทยเครือ

 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 22 มกราคม 2563