ขนาด
แมงกะพรุนพิษ
 • 15 สิงหาคม 2560
 • 357
แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ

 170T   170E 
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาไทย)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาอังกฤษ)
 170T   170E 
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาจีน)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาอารบิก)
     
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาไทย)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาอังกฤษ)
     
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาจีน)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาอารบิก)
  
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษารัสเซีย)
     
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ภาษารัสเซีย - ภาษาจีน)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย)

  

การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

     
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาล
และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ
จากแมงกะพรุนพิษ(1)

(ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาไทย หน้า-หลัง)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาล
และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ
จากแมงกะพรุนพิษ
(1)
(ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาอังกฤษ หน้า-หลัง)
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาล
และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ
จากแมงกะพรุนพิษ
(1)
(ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาจีน หน้า-หลัง)
Untitled-2   Untitled-2
สื่อวิดีทัศน์ เรื่องทำความรู้จักชนิดของแมงกะพรุน  

สื่อวิดีทัศน์ เรื่องพิษร้ายจากแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาล

 
Untitled-2   Untitled-2
หนังสือเรื่องแมงกะพรุน
(ขนาด 21x14.7 ซม. 32 หน้า)
 

คู่มือจัดทำและติดตั้งต่าข่ายป้องกัน
แมงกะพรุนพิษ

Untitled-2    
ป้ายการปฏิบัติตัวต่อตาข่ายกันแมงกะพรุน(2)  

 

สื่อวิดีทัศน์ เรื่อง แมงกะพรุนกล่อง บาดเจ็บ ตาย ช่วยเหลือ ป้องกัน Box jellyfish injury Death 1st aid prevent(3)

 

(1) : แผ่นพับแมงกะพรุนกล่อง ไทย Box Jellyfish Leaflet Thaiแผ่นพับแมงกะพรุนกล่อง อังกฤษ Box Jellyfish Leaflet Englishแผ่นพับกะพรุนกล่อง จีน Box jellyfish leaflet China. http://oknation.nationtv.tv/blog/lakthai/2018/10/04/entry-1. 
(2): ป้ายให้ความรู้คู่ตาข่ายกั้นแมงกะพรุนพิษ: ฟรี Stinger Net Sign. http://oknation.nationtv.tv/blog/lakthai/2018/10/04/entry-1. 
(3) by Lakkana Thaikruea โดย ลักขณา ไทยเครือ

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • งูทะเล
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ