แมงกะพรุนพิษ
แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

การจำแนกแมงกะพรุนกลุ่มไฮโดรซัว (Hydrozoa)

แมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa ในน่านน้ำไทยประกอบด้วย 3 วงศ์ ได้แก่

1) วงศ์ Aequoreidae Eschscholtz, 1829 ลักษณะเด่น คือ ช่องปาก (manubrium) เป็นรูปวงกลม มักจะไม่มีท่ออาหาร (gastric peduncle) มีท่อลำเลียงตามแนวรัศมี (radial canals) แบบแตกแขนงหรือเป็นเส้นๆ; อวัยวะเพศบนท่อลำเลียงตามแนวรัศมีแยกออกจากช่องปาก หนวดที่ขอบร่มกลวง; มักจะมีรูขับถ่าย (excretory pores) หรือ ติ่ง (papillae) ไม่มีเส้นขนบริเวณขอบร่ม (marginal cirri) หรือ เส้นขนข้างลำตัว (lateral cirri) อวัยวะปรับสมดุล (statocysts) แบบปิด ไม่มี ตา (ocelli) ประกอบด้วย 6 สกุล

2) วงศ์ Physaliidae Brandt, 1835 ลักษณะเด่น คือ รูปร่างคล้ายหมวกทหารเรือชาวโปรตุเกสในยุคกลาง หรือเรือรบในยุคล่าอาณานิคม เรียก “Man of war” มีสีฟ้า หรือสีม่วง มีหนวดยาว พบลอยอยู่บนผิวน้ำในทะเล ส่วนที่สังเกตเห็นเหนือผิวน้ำมีลักษณะเป็นถุงลมโป่ง เรียวและยาว ด้านบนสุดเป็นสันย่นๆ (คล้ายหมวกทหารเรือชาวโปรตุเกส) มีเพียง 1 สกุล ได้แก่ Physalia Lamarck, 1801

3) วงศ์ Porpitidae Goldfuss, 1818 ประกอบด้วย 2 สกุล

01

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 3 มกราคม 2562