แมงกะพรุนพิษ
แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ชนิดแมงกะพรุนในน่านน้ำไทย

แมงกะพรุนกล่อง แมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa แมงกะพรุนกลุ่ม Hydrozoa
วงศ์ Carukiidae สกุล Morbakka วงศ์ Cassiopeidae สกุล Cassiopea วงศ์ Aequoreidae สกุล Aequorea
วงศ์ Chirodropidae สกุล Chironex วงศ์ Catostylidae สกุล Acromitus วงศ์ Aequoreidae สกุล Zygocanna
วงศ์ Chiropsalmidae สกุล Chiropsoides วงศ์ Catostylidae สกุล Catostylus วงศ์ Physaliidae สกุล Physalia
วงศ์ Chiropsellidae สกุล Meterona วงศ์ Catostylidae สกุล Crambione วงศ์ Porpitidae สกุล Porpita
วงศ์ Tripedaliidae สกุล Copula วงศ์ Cepheidae สกุล Netrostoma  
วงศ์ Tripedaliidae สกุล Tripedalia วงศ์ Cyaneidae สกุล Cyanea  
  วงศ์ Lobonematidae สกุล Lobonema  
  วงศ์ Lobonematidae สกุล Lobonemoides  
  วงศ์ Lychnorhizidae สกุล Anomalorhiza  
  วงศ์ Lychnorhizidae สกุล Lychnorhiza  
  วงศ์ Mastigiidae สกุล Phyllorhiza  
  วงศ์ Nausithoidae สกุุล Nausithoe  
  วงศ์ Pelagiidae สกุล Chrysaora  
  วงศ์ Pelagiidae สกุล Pelagia  
  วงศ์ Rhizostomatidae สกุล Rhopilema  
  วงศ์ Thysanostomatidae สกุล Thysanostoma  
  วงศ์ Ulmaridae สกุล Aurelia  
  วงศ์ Versurigidae สกุล Versuriga  

* กดดูรายละเอียดชื่อวงศ์นั้นๆ *

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 19 สิงหาคม 2562