ขนาด
พ.ร.บ. ทช.

หน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่

หน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่รับแจ้งข่าวสาร ศึกษา วิจัย หรืออนุรักษ์ ประกอบด้วย
สำนักงานใหญ่
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
: ที่ตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โทรศัพท์ 02 141 1333)
2. กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
: ที่ตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โทรศัพท์ 02 141 1341)
3. กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
: ที่ตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โทรศัพท์ 02 141 1324)
4. กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
: ที่ตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โทรศัพท์ 02 142 7407-9)

สำนักงานของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ 7 แห่ง
1. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก (จ.ระยอง)
: ที่ตั้ง 309 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170 (โทรศัพท์ 038 661 693-4) 
2. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (จ.ฉะเชิงเทรา)
: ที่ตั้ง 58/5 หมู่ 8 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 (โทรศัพท์ 038 554 339)
3. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (จ.สมุทรสาคร)
: ที่ตั้ง 120/1 หมู่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (โทรศัพท์ 034 497 074) 
4. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จ.ชุมพร)
: ที่ตั้ง 9 หมู่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 (โทรศัพท์ 077 510 213-4) 
5. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (จ.สงขลา)
: ที่ตั้ง 158 หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 (โทรศัพท์ 074 307 079)  
6. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (จ.ภูเก็ต)
: ที่ตั้ง 51 หมู่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 (โทรศัพท์ 076 391 128) 
7. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (จ.ตรัง)
: ที่ตั้ง 179 หมู่ 8 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 (โทรศัพท์ 081 598 0111) 

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 (รวม 10 แห่ง)
1. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)
: ที่ตั้ง 111/26 หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 (โทรศัพท์ 038 020 070)
2. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี)
: ที่ตั้ง 301 หมู่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 (โทรศัพท์ 038 467 372-3)
3. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี)
: ที่ตั้ง 246/2 ถนนเจ้าสวาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 (โทรศัพท์ 032 470 459)
4. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
: ที่ตั้ง 120/20 หมู่ที่ 7 ตำบลกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 (โทรศัพท์ 077 379 151)
5. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา)
: ที่ตั้ง 54/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 (โทรศัพท์ 074 591 626)
6. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)
: ที่ตั้ง 715/5 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 (โทรศัพท์ 076 679 131)
7. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง)
: ที่ตั้ง 16 ถนนป่าไม้ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 (โทรศัพท์ 075 252 850)
8. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร)
: ที่ตั้ง 125 หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (โทรศัพท์ 034 871 253)
9. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี)
: ที่ตั้ง 297/75-76 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 (โทรศัพท์ 073 710 767)
10. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่)
: ที่ตั้ง 222 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังกหวัดกระบี่ 81180 (โทรศัพท์ 075 637 589)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
: ที่ตั้ง 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 (โทรศัพท์ 038 391 671-3)