ขนาด
พ.ร.บ. ทช.

ทรัพยากร ทช. รายจังหวัด

ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แยกดูรายละเอียดได้ดังนี้
- ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายจังหวัด
- ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฝั่งอ่าวไทย 18 จังหวัด
- ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด

* กดดูรายละเอียดที่ชื่อจังหวัดนั้นๆ*