ขนาด
ทุ่นในทะเล
 • 9 มกราคม 2558
 • 488
ทุ่นในทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

วัสดุที่ใช้ทำทุ่นและฐานทุ่น

ลักษณะทั่วไป ประเภท และวัสดุที่ใช้ทำทุ่นและฐานทุ่น
          1. ขนาดของทุ่นผูกเรือ : Click
          2. ลักษณะทั่วไปของสายยึดโยง : Click
          3. ขนาดของเชือก : Click
          4. ลักษณะทั่วไปของฐานยึดทุ่น : Click

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa