ขนาด
ทุ่นในทะเล
องค์ประกอบของทุ่นจอดเรือ

ทุ่นจอดเรือ  มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ
          1. ทุ่นลอยหลัก เป็นส่วนที่อยู่บนผิวน้ำ ทำหน้าที่เป็นตัวบอกตำแหน่งของสายทุ่นหรือบริเวณที่เราต้องการใช้เป็นจุดอ้างอิง และช่วยชูสายทุ่นไว้บนผิวน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำสายทุ่นมาใช้ได้โดยไม่ต้องดำน้ำลงไป วัสดุที่ใช้ทำทุ่นนี้มีได้หลากหลายตั้งแต่วัสดุธรรมชาติที่มีน้ำหนักเบา เช่น ไม้ ลูกมะพร้าว หรือวัสดุชนิดอื่นที่สามารถทำให้มีรูปร่างโปร่งและเบา เช่นพลาสติก ไฟเบอร์กลาส หรือแม้กระทั่งเหล็กก็สามารถใช้ทำทุ่นลอยได้

          2. สายยึดโยง หรือสายทุ่น เป็นส่วนที่อยู่กลางน้ำ ทำหน้าที่เชื่อมหรือยึดโยงระหว่างตัวทุ่นลอยที่ผิวน้ำและฐานยึดทุ่นด้านล่าง รวมทั้งเป็นส่วนซับแรงและผ่อนแรงดึงของเรือสู่ฐานยึดทุ่น ส่วนนี้อาจทำด้วยเชือกหรือวัสดุอื่นๆ อาทิ สายสลิง โซ่ เป็นต้น สายยึดโยงที่เป็นโซ่ทำจากเหล็ก จะสามารถรับแรงดึงได้มากและมีความคงทนกว่าเชือก แต่โซ่เหล็กก็มีปัญหาด้านราคาและน้ำหนักที่มากกว่าเชือกมาก อีกทั้งยังเป็นสนิมได้ง่าย

          3. ฐานยึดทุ่น เป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างสุด ติดพื้นทะเล ทำหน้าที่เป็นฐานยึดส่วนที่ 1 และ 2 ไว้ ไม่ให้เคลื่อนจากตำแหน่งที่ติดตั้ง เมื่อเรือที่ผูกติดอยู่กับทุ่นลอยหลักเกิดการเคลื่อนย้ายหรือกระชากไปตามแรงคลื่นหรือการกระแทกต่างๆ วัสดุที่ใช้เป็นฐานยึดทุ่นอาจเป็นวัตถุธรรมชาติ เช่น โพรงปะการัง โพรงหิน หรือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สมอ ห่วงแสตนเลส แท่งซีเมนต์ เป็นต้น