ขนาด
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ทรัพยากรปลาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2552

ทะเลน้อย

ปลากดเหลือง ปลากระสูบขีด ปลากระแห
ปลาแขยงนวล ปลาแขยงใบข้าว ปลาแขยงหิน
ปลาซิวข้างขวาน ปลาซิวควายแถบดำ ปลาซิวหางกรรไกร
ปลาตะเพียน ปลาตะเพียนทราย ปลาตาแดง
ปลาแปบหางดอก ปลาแปบ ปลาแปบขาวหางดำ
ปลาพรมหัวเหม็น ปลาแมว ปลายี่สกเทศ
ปลาสร้อยนกเขา ปลาสร้อยลูกกล้วย ปลาสลาด
ปลาสุมาตรา ปลากะทิ ปลาแก้มช้ำ