ขนาด
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 • 6 พฤษภาคม 2565
 • 16,314

รู้จักลุ่มน้ำ

          ลุ่มน้ำ คือ พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นแอ่ง เมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลรวมกันลงสู่ลำน้ำต่าง ๆ แล้วรวมกันไหลออกมาที่จุดหรือพื้นที่ที่กำหนด โดยมีขอบเขตพื้นที่จากเส้นสันปันน้ำ พื้นที่รอบลำน้ำลำคลองที่ล้อมรอบด้วยแนวสันเขาและสันปันน้ำ ซึ่งรองรับน้ำฝนทั้งหมดที่ตกในพื้นที่แล้วไหลไปรวมกันในลำน้ำและทะเลสาบสงขลานั้นเรียกว่า "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"

ทะเลสาบสงขลา
          ส่วนที่เป็นพื้นน้ำในลุ่มน้ำ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ คือเป็น ทะเลสามน้ำ หรือมีระบบนิเวศสามน้ำ ที่ผสมผสานทั้ง น้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืด ณ สถานที่ และฤดูกาลที่แตกต่างกัน นับเป็นทะเลสามน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งเดียวในประเทศไทย และหนึ่งในร้อยกว่าแห่งของโลก

          ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
          ทิศเหนือ : ติดกับอำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอจุฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ทิศใต้ : ติดกับประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
          ทิศตะวันออก : ติดกับอำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
          ทิศตะวันตก : ติดกับจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • งูทะเล
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • พะยูน
  พะยูน
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้