ขนาด
ปฏิทินทะเล
แมงกะพรุนกล่อง (อันดามันตอนล่าง)

          สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งเตือนว่าเนื่องจากช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน เป็นช่วงที่พบแมงกะพรุนพิษกลุ่มนี้บริเวณแนวชายฝั่ง จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล จำนวนมากเพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชน และประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัส สำหรับที่พบเป็นแมงกะพรุนกลุ่ม Cubozoa ชนิด Chiropsoides buitendjiki จำนวน 23 ตัว และหาดคลองดาว เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 พบชนิด Chiropsoides buitendijiki จำนวน 82 ตัว และบริเวณหาดปากบารา จังหวัดสตูล ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 โดยพบแมงกะพรุนกลุ่ม Scyphozoa ชนิด Chrysaora chinensis จำนวน 34 ตัว และชนิด Lychnorhiza sp. จำนวน 462 ตัว แมงกะพรุนกลุ่ม Cubozoa ชนิด Chiropsoides buitendjki จำนวน 143 ตัว ชนิด Morbakka sp. จำนวน 41 ตัว แมงกะพรุน กลุ่ม Cubozoa จัดเป็นแมงกะพรุนที่มีพิษร้ายแรง

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566