ปฏิทินทะเล

สันหลังมังกรน้อย

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์

สันหลังมังกรน้อย

เดือน

ตลอดปี

พื้นที่

เกาะจาบัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

ผู้ให้ข้อมูล

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 (เจ๊ะบิลัง สตูล)

หน่วยงาน

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

รายละเอียด

สัมผัสสันหลังมังกรน้อย เรียนรู้วิถีชุมชน มหัศจรรย์ระบบนิเวศป่าชายเลน". แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล สันหลังมังกรน้อย เกาะจาบัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล เที่ยวได้ตลอดปี ช่วงระหว่างน้ำ12 ค่ำ-5 ค่ำ การเดินทางสามารถเดินทางได้จากท่าเรือเจ๊ะบิลัง หรือศูนย์เรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดสตูล ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 (เจ๊ะบิลัง สตูล) อยู่ห่างจากสถานีฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร

สันหลังมังกรน้อย เกาะจาบัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
สันหลังมังกรน้อย เกาะจาบัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

สันหลังมังกรน้อย เกาะจาบัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
สันหลังมังกรน้อย เกาะจาบัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

สันหลังมังกรน้อย เกาะจาบัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล