ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 10 กุมภาพันธ์ 2558
 • 774
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สันหลังมังกรน้อย

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
สันหลังมังกรน้อย

เดือน
ตลอดปี

พื้นที่
เกาะจาบัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

ผู้ให้ข้อมูล
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 (เจ๊ะบิลัง สตูล)

หน่วยงาน
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

รายละเอียด
สัมผัสสันหลังมังกรน้อย เรียนรู้วิถีชุมชน มหัศจรรย์ระบบนิเวศป่าชายเลน". แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล สันหลังมังกรน้อย เกาะจาบัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล เที่ยวได้ตลอดปี ช่วงระหว่างน้ำ12 ค่ำ-5 ค่ำ การเดินทางสามารถเดินทางได้จากท่าเรือเจ๊ะบิลัง หรือศูนย์เรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดสตูล ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 (เจ๊ะบิลัง สตูล) อยู่ห่างจากสถานีฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร

สันหลังมังกรน้อย เกาะจาบัง ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • พะยูน
  พะยูน
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ