ปฏิทินทะเล

แมงกะพรุนหลากสี หาดราชการุณย์

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์

ปรากฏการณ์แมงกะพรุนถ้วยหลากสี

เดือน

พฤศจิกายน

พื้นที่

หาดราชการุณย์ ตำบล : ไม้รูด อำเภอ : คลองใหญ่ จังหวัด : ตราด

จุดที่พบ

ละติจูด 11º 56 ' 960" N ลองจิจูด 102º 46' 847" N

ผู้ให้ข้อมูล

กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กแหลมกลัด หน่วยงาน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จังหวัดระยอง)

รายละเอียด

กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กก้นอ่าว แจ้งพบแมงกระพรุนถ้วยจำนวนมากลอยอยู่เหนือผิวน้ำทะเล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางทะเลที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงปลายฝนต้นหนาว เดือน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

แมงกะพรุนหลากสี

แมงกะพรุนหลากสี

แมงกะพรุนหลากสี

แมงกะพรุนหลากสี

รายละเอียดเพิ่มเติม

- เอกสารแมงกะพรุน