ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 19 พฤศจิกายน 2557
 • 401
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

แมงกะพรุนหลากสี หาดราชการุณย์

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ปรากฏการณ์แมงกะพรุนถ้วยหลากสี

เดือน
พฤศจิกายน

พื้นที่
หาดราชการุณย์ ตำบล : ไม้รูด อำเภอ : คลองใหญ่ จังหวัด : ตราด

จุดที่พบ
ละติจูด 11º 56 ' 960" N ลองจิจูด 102º 46' 847" N

ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กแหลมกลัด หน่วยงาน ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จังหวัดระยอง)

รายละเอียด
กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กก้นอ่าว แจ้งพบแมงกระพรุนถ้วยจำนวนมากลอยอยู่เหนือผิวน้ำทะเล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางทะเลที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงปลายฝนต้นหนาว เดือน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

แมงกะพรุนหลากสี แมงกะพรุนหลากสี

รายละเอียดเพิ่มเติม
- เอกสารแมงกะพรุน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด