ปฏิทินทะเล
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

พายุงวงช้าง

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
พายุงวงช้าง

เดือน
ตุลาคม

พื้นที่
บริเวณเกาะเปริด ตำบล : เกาะเปริด อำเภอ : แหลมสิงห์ จังหวัด : จันทบุรี

จุดที่พบ
ละติจูด 12º 24 ' 354" N ลองจิจูด 102º 7' 333" N

ผู้ให้ข้อมูล
ได้รับ Line กลุ่มจากเรือประสบภัย

หน่วยงาน
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จังหวัดระยอง)

รายละเอียด
กลุ่มของเรือประสบภัยว่าพบพายุงวงช้าง บริเวณเกาะเปริด จังหวัดจันทบุรี แต่ไม่พบความเสียหาย โดยพายุงวงช้างจะเกิดในบริเวณนี้เป็นประจำในช่วงเดือนตุลาคม

พายุวงช้าง

พายุวงช้าง