ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 19 พฤศจิกายน 2557
 • 481
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ใบไม้เปลี่ยนสี

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ใบไม้เปลี่ยนสี

เดือน
พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม

พื้นที่
ป่าชายเลนตราด จ.ตราด

ผู้ให้ข้อมูล
นายธนิศ แสงวิสุทธิ์

หน่วยงาน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)

รายละเอียด
ใบไม้เปลี่ยนสีในป่าชายเลน มักพบในช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงปลายปี โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำพวก "ตะบูนดำ" Xylocarpus moluccensis ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร พบได้ในป่าชายเลนทั่วประเทศ มีลักษณะลำต้นตั้งตรง โคนต้นมีพูนพอกเล็กน้อย เรือนยอดเป็นพุ่มกลม รากมีลักษณะคล้ายกรวยคว่ำ

ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้เปลี่ยนสี

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ