ปฏิทินทะเล
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ใบไม้เปลี่ยนสี

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ใบไม้เปลี่ยนสี

เดือน
พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม

พื้นที่
ป่าชายเลนตราด จ.ตราด

ผู้ให้ข้อมูล
นายธนิศ แสงวิสุทธิ์

หน่วยงาน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)

รายละเอียด
ใบไม้เปลี่ยนสีในป่าชายเลน มักพบในช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงปลายปี โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำพวก "ตะบูนดำ" Xylocarpus moluccensis ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร พบได้ในป่าชายเลนทั่วประเทศ มีลักษณะลำต้นตั้งตรง โคนต้นมีพูนพอกเล็กน้อย เรือนยอดเป็นพุ่มกลม รากมีลักษณะคล้ายกรวยคว่ำ

ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้เปลี่ยนสี