ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 19 พฤศจิกายน 2557
 • 705
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ใบไม้เปลี่ยนสี

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ใบไม้เปลี่ยนสี

เดือน
พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม

พื้นที่
ป่าชายเลนตราด จ.ตราด

ผู้ให้ข้อมูล
นายธนิศ แสงวิสุทธิ์

หน่วยงาน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)

รายละเอียด
ใบไม้เปลี่ยนสีในป่าชายเลน มักพบในช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงปลายปี โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำพวก "ตะบูนดำ" Xylocarpus moluccensis ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร พบได้ในป่าชายเลนทั่วประเทศ มีลักษณะลำต้นตั้งตรง โคนต้นมีพูนพอกเล็กน้อย เรือนยอดเป็นพุ่มกลม รากมีลักษณะคล้ายกรวยคว่ำ

ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้เปลี่ยนสี

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife