ปฏิทินทะเล

ใบไม้เปลี่ยนสี

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์

ใบไม้เปลี่ยนสี

เดือน

พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม

พื้นที่

ป่าชายเลนตราด จ.ตราด

ผู้ให้ข้อมูล

นายธนิศ แสงวิสุทธิ์

หน่วยงาน

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ (ตราด)

รายละเอียด

ใบไม้เปลี่ยนสีในป่าชายเลน มักพบในช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงปลายปี โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำพวก "ตะบูนดำ" Xylocarpus moluccensis ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นชนิดผลัดใบขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร พบได้ในป่าชายเลนทั่วประเทศ มีลักษณะลำต้นตั้งตรง โคนต้นมีพูนพอกเล็กน้อย เรือนยอดเป็นพุ่มกลม รากมีลักษณะคล้ายกรวยคว่ำ

ใบไม้เปลี่ยนสี

ใบไม้เปลี่ยนสี

ใบไม้เปลี่ยนสี

ใบไม้เปลี่ยนสี