ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 10 พฤศจิกายน 2557
 • 469
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ชมไม้ป่าชายเลน

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
การออกดอกของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

เดือน
เมษายน

พื้นที่
ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ให้ข้อมูล
นายสกุล เขียนด้วง

หน่วยงาน
สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์)

รายละเอียด
ต้นแสมขาว ต้นโปรงแดง ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นพังกาหัวสุมดอกแดง และต้นพังกาหัวสุมดอกขาว

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ชนิดพันธ์ุไม้ป่าชายเลน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้