ขนาด
ปฏิทินทะเล
แมงกะพรุนหัวขวด

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
แมงกะพรุนหัวขวด

เดือน
พฤษภาคม–กันยายน

พื้นที่
ชายหาดทางทิศตะวันตกของเกาะภูเก็ต ได้แก่ เกาะราชาใหญ่ ตำบลเกาะราชาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต หาดในทอน หาดบางเทา หาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต หาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต หาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต หาดกะรนและหาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต และหาดในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้ให้ข้อมูล
นางสาวจรัสศรี อ๋างตันญา

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

รายละเอียด
แมงกะพรุนหัวขวด (Physalia utriculus) หรือ โปรตุกีส แมน ออฟ วอร์ (Portuguese man-of-war) จัดอยู่ในกลุ่มไฮโดรซัว (Hydrozoa) พบมีมากและเกยตื้นบริเวณชายหาดทางทิศตะวันตกของเกาะภูเก็ต ได้แก่ เกาะราชาใหญ่ ตำบลเกาะราชาใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต หาดในทอน หาดบางเทา หาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต หาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต หาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต หาดกะรนและหาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต และหาดในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ความเป็นพิษ
(Fenner, P. J. 2000. http://www.marine-medic.com/ biology.) พบว่าบริเวณที่สัมผัสมีอาการปวดแสบปวดร้อน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์

k302 k301

รายละเอียดเพิ่มเติม
- เอกสารแมงกะพรุน