ขนาด
ปฏิทินทะเล
แมงกะพรุนหลากสี หาดแม่รำพึง

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ปรากฏการณ์แมงกะพรุนหลากสี

เดือน
กันยายน

พื้นที่
หาดแม่รำพึงตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ศวทอ.)

รายละเอียด
วันที่ 25กันยายน พ.ศ. 2557 พบการสะพรั่งของแมงกะพรุน จากการตรวจสอบเป็นแมงกะพรุนถ้วย ชนิด Catostylus townsendii และแมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum ตั้งแต่บริเวณห่างจากฝั่งประมาณ 300 เมตรจนถึง 2 กิโลเมตรพบความหนาแน่นสูงสุดประมาณ 10 ตัวต่อตารางเมตร เป็นบางบริเวณ ส่วนแมงกะพรุนหนังที่พบในพื้นที่เดียวกันมีปริมาณน้อย

สาเหตุของการสะพรั่ง
อาจมีสาเหตุมาจากการเพิ่มปริมาณแพงก์ตอนสัตว์ ซึ่งเป็นอาหารของแมงกะพรุน ประกอบกับกระแสน้ำที่พัดพาแมงกะพรุนเข้ามารวมตัวกันอย่างหนาแน่นในพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นก้นอ่าว และมีอีกหลายพื้นที่ที่เกิดปรากฎการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ อาทิ หาดเจ้าหลาว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี และบริเวณหาดดงตาล อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี

แมงกะพรุนบริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง แมงกะพรุนบริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง

รายละเอียดเพิ่มเติม
- เอกสารแมงกะพรุน