ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 7 พฤศจิกายน 2557
 • 320
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

แมงกะพรุนหลากสี หาดจอมเทียน

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ปรากฎการณ์แมงกะพรุนหลากสี

เดือน
สิงหาคม

พื้นที่
แนวชายหาดจอมเทียน และท่าเรืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ดจังหวัด ระยอง

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก

รายละเอียด
วันที่ 21 สิงหาคม 2557 พบการสะพรั่งของแมงกะพรุนบริเวณท่าเรืออุทยานฯ จากการสำรวจและจำแนกชนิดพบเป็นแมงกะพรุนถ้วย Catostylus townsendii ลอยเป็นแพยาวตั้งแต่บริเวณท่าเรืออุทยานฯ ไปจนถึงหน้าระยองรีสอร์ท เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร

สาเหตุการสะพรั่ง
อาจมาจากการเพิ่มปริมาณของกุ้งเคย ซึ่งเป็นอาหารของแมงกะพรุนในช่วงฤดูกาลนี้ ประกอบกับกระแสน้ำที่พัดพาแมงกะพรุนเข้ามารวมกันอย่างหนาแน่นในพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นก้นอ่าว

การมีพิษ
ไม่รุนแรงนัก ลักษณะอาการเมื่อถูกพิษจะมีผื่นแดง และมีอาการคัน หากได้รับพิษ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่ถูกพิษอย่างน้อย 30 วินาที

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง

รายละเอียดเพิ่มเติม
- เอกสารแมงกะพรุน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด