ปฏิทินทะเล

แมงกะพรุนหลากสี หาดจอมเทียน

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์

ปรากฎการณ์แมงกะพรุนหลากสี

เดือน

สิงหาคม

พื้นที่

แนวชายหาดจอมเทียน และท่าเรืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ดจังหวัด ระยอง

หน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก

รายละเอียด

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 พบการสะพรั่งของแมงกะพรุนบริเวณท่าเรืออุทยานฯ จากการสำรวจและจำแนกชนิดพบเป็นแมงกะพรุนถ้วย Catostylus townsendii ลอยเป็นแพยาวตั้งแต่บริเวณท่าเรืออุทยานฯ ไปจนถึงหน้าระยองรีสอร์ท เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร

สาเหตุการสะพรั่ง

อาจมาจากการเพิ่มปริมาณของกุ้งเคย ซึ่งเป็นอาหารของแมงกะพรุนในช่วงฤดูกาลนี้ ประกอบกับกระแสน้ำที่พัดพาแมงกะพรุนเข้ามารวมกันอย่างหนาแน่นในพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นก้นอ่าว

การมีพิษ

ไม่รุนแรงนัก ลักษณะอาการเมื่อถูกพิษจะมีผื่นแดง และมีอาการคัน หากได้รับพิษ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่ถูกพิษอย่างน้อย 30 วินาที

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

- เอกสารแมงกะพรุน