ปฏิทินทะเล
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ปะการังฟอกขาว

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ชายฝั่งน้ำตื้น

เดือน
พฤษภาคม

พื้นที่
เกาะลังกาจิว จ. ชุมพร เกาะเต่าและเกาะนางยวน จ.สุราษฎร์ธานี และหมู่เกาะสุรินทร์ จ. พังงา

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

รายละเอียด
พบการเกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ชายฝั่งน้ำตื้นฝั่งอ่าวไทย พบในเขตน้ำตื้น 2-5 เมตร ส่วนใหญ่เกิดกับปะการังโขด อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกิดปะการังฟอกขาวร้อยละ 40 - 60 ของปะการังมีชีวิต บริเวณหมู่เกาะมัน จังหวัดระยองส่วนใหญ่เกิดการฟอกขาวบางส่วนของโคโลนี คิดเป็นร้อยละ 70 และมีการฟอกขาวทั้งโคโลนี คิดเป็นร้อยละ 30 อ่าวไทยฝั่งตะวันตกเกิดการฟอกขาวร้อยละ 10-30 ของปะการังมีชีวิต บริเวณเกาะลังกาจิว จังหวัดชุมพรเกาะเต่าและเกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะการฟอกขาวบางส่วนของโคโลนีทั้งโคโลนีและเกิดสีซีดจางฝั่งทะเลอันดามันเกิดการฟอกขาวในบางพื้นที่บริเวณน้ำตื้น 2-4 เมตร ประมาณร้อยละ 5 บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

มาตรการระยะสั้น
1) ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งน้ำตื้น
2) ติดตามแนวโน้มการฟื้นตัวของปะการังฟอกขาวจนเข้าสู่ภาวะปกติ
3) ควบคุมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เกิดปะการังฟอกขาว

มาตรการระยะยาว
1) สร้างความทนทานและปกป้องความต้านทานของปะการังโดยจัดการปัจจัยที่มีผลคุกคามและเกิดผลกระทบต่อปะการัง
2) ส่งเสริมการฟื้นตัวของปะการัง
3) ส่งเสริมชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบให้มีการปรับตัวของสังคม ชุมชน และภาคธุรกิจ

แนวปะการังบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แนวปะการังบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ปะการังฟอกขาว