ปฏิทินทะเล

ปะการังฟอกขาว

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์

ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ชายฝั่งน้ำตื้น

เดือน

พฤษภาคม

พื้นที่

เกาะลังกาจิว จ. ชุมพร เกาะเต่าและเกาะนางยวน จ.สุราษฎร์ธานี และหมู่เกาะสุรินทร์ จ. พังงา

หน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

รายละเอียด

พบการเกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ชายฝั่งน้ำตื้นฝั่งอ่าวไทย พบในเขตน้ำตื้น 2-5 เมตร ส่วนใหญ่เกิดกับปะการังโขด อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกิดปะการังฟอกขาวร้อยละ 40 - 60 ของปะการังมีชีวิต บริเวณหมู่เกาะมัน จังหวัดระยองส่วนใหญ่เกิดการฟอกขาวบางส่วนของโคโลนี คิดเป็นร้อยละ 70 และมีการฟอกขาวทั้งโคโลนี คิดเป็นร้อยละ 30 อ่าวไทยฝั่งตะวันตกเกิดการฟอกขาวร้อยละ 10-30 ของปะการังมีชีวิต บริเวณเกาะลังกาจิว จังหวัดชุมพรเกาะเต่าและเกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะการฟอกขาวบางส่วนของโคโลนีทั้งโคโลนีและเกิดสีซีดจางฝั่งทะเลอันดามันเกิดการฟอกขาวในบางพื้นที่บริเวณน้ำตื้น 2-4 เมตร ประมาณร้อยละ 5 บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

มาตรการระยะสั้น

1) ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งน้ำตื้น

2) ติดตามแนวโน้มการฟื้นตัวของปะการังฟอกขาวจนเข้าสู่ภาวะปกติ

3) ควบคุมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เกิดปะการังฟอกขาว

มาตรการระยะยาว

1) สร้างความทนทานและปกป้องความต้านทานของปะการังโดยจัดการปัจจัยที่มีผลคุกคามและเกิดผลกระทบต่อปะการัง

2) ส่งเสริมการฟื้นตัวของปะการัง

3) ส่งเสริมชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบให้มีการปรับตัวของสังคม ชุมชน และภาคธุรกิจ

แนวปะการังบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แนวปะการังบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แนวปะการังบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

แนวปะการังบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ปะการังฟอกขาว