ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 7 พฤศจิกายน 2557
 • 620
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ปะการังฟอกขาว

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ชายฝั่งน้ำตื้น

เดือน
พฤษภาคม

พื้นที่
เกาะลังกาจิว จ. ชุมพร เกาะเต่าและเกาะนางยวน จ.สุราษฎร์ธานี และหมู่เกาะสุรินทร์ จ. พังงา

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

รายละเอียด
พบการเกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่ชายฝั่งน้ำตื้นฝั่งอ่าวไทย พบในเขตน้ำตื้น 2-5 เมตร ส่วนใหญ่เกิดกับปะการังโขด อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกิดปะการังฟอกขาวร้อยละ 40 - 60 ของปะการังมีชีวิต บริเวณหมู่เกาะมัน จังหวัดระยองส่วนใหญ่เกิดการฟอกขาวบางส่วนของโคโลนี คิดเป็นร้อยละ 70 และมีการฟอกขาวทั้งโคโลนี คิดเป็นร้อยละ 30 อ่าวไทยฝั่งตะวันตกเกิดการฟอกขาวร้อยละ 10-30 ของปะการังมีชีวิต บริเวณเกาะลังกาจิว จังหวัดชุมพรเกาะเต่าและเกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะการฟอกขาวบางส่วนของโคโลนีทั้งโคโลนีและเกิดสีซีดจางฝั่งทะเลอันดามันเกิดการฟอกขาวในบางพื้นที่บริเวณน้ำตื้น 2-4 เมตร ประมาณร้อยละ 5 บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

มาตรการระยะสั้น
1) ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งน้ำตื้น
2) ติดตามแนวโน้มการฟื้นตัวของปะการังฟอกขาวจนเข้าสู่ภาวะปกติ
3) ควบคุมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เกิดปะการังฟอกขาว

มาตรการระยะยาว
1) สร้างความทนทานและปกป้องความต้านทานของปะการังโดยจัดการปัจจัยที่มีผลคุกคามและเกิดผลกระทบต่อปะการัง
2) ส่งเสริมการฟื้นตัวของปะการัง
3) ส่งเสริมชุมชนและผู้ได้รับผลกระทบให้มีการปรับตัวของสังคม ชุมชน และภาคธุรกิจ

แนวปะการังบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แนวปะการังบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ปะการังฟอกขาว

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • พะยูน
  พะยูน
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ