ปฏิทินทะเล

ปรากฎการณ์น้ำเบียด

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์

ปรากฎการณ์น้ำเบียด

เดือน

ช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี

พื้นที่

ชายหาดเจ้าสำราญหาดปึกเตียน และหาดชะอำตำบลอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

รายละเอียด

วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2556 พบสัตว์น้ำตายบริเวณชายหาด จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากมีน้ำจืดปริมาณมากไหลลงสู่ทะเล ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม

- น้ำทะเลเปลี่ยนสี