ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 7 พฤศจิกายน 2557
 • 627
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ปรากฎการณ์น้ำเบียด

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ปรากฎการณ์น้ำเบียด

เดือน
ช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี

พื้นที่
ชายหาดเจ้าสำราญหาดปึกเตียน และหาดชะอำตำบลอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

รายละเอียด
วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2556 พบสัตว์น้ำตายบริเวณชายหาด จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากมีน้ำจืดปริมาณมากไหลลงสู่ทะเล ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม
- น้ำทะเลเปลี่ยนสี

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication