ปฏิทินทะเล
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ปรากฎการณ์น้ำเบียด

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ปรากฎการณ์น้ำเบียด

เดือน
ช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี

พื้นที่
ชายหาดเจ้าสำราญหาดปึกเตียน และหาดชะอำตำบลอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

รายละเอียด
วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2556 พบสัตว์น้ำตายบริเวณชายหาด จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากมีน้ำจืดปริมาณมากไหลลงสู่ทะเล ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม
- น้ำทะเลเปลี่ยนสี