ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 7 พฤศจิกายน 2557
 • 475
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ปรากฎการณ์น้ำเบียด

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ปรากฎการณ์น้ำเบียด

เดือน
ช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี

พื้นที่
ชายหาดเจ้าสำราญหาดปึกเตียน และหาดชะอำตำบลอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

รายละเอียด
วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2556 พบสัตว์น้ำตายบริเวณชายหาด จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากมีน้ำจืดปริมาณมากไหลลงสู่ทะเล ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม
- น้ำทะเลเปลี่ยนสี

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • พะยูน
  พะยูน
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์