ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 7 พฤศจิกายน 2557
 • 344
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

วาฬบรูด้า

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ชมวาฬบรูด้า

เดือน
ตลอดทั้งปี

พื้นที่
แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และอ่าวไทยตอนบน ผู้ให้ข้อมูล หนังสือท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬในเมืองไทย

รายละเอียด
วาฬบรูด้าพบบริเวณอ่าวไทยตอนบน นอกชายฝั่งของ จ.ชลบุรี สมุทรปราการ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี นอกจากนี้แล้วยังมีการตั้งชื่อวาฬได้แล้ว 40 ตัวโดยใช้ภาพถ่าย (Photo – ID)

วาฬบรูด้าบริเวณอ่าวไทยตอนบน วาฬบรูด้าบริเวณอ่าวไทยตอนบน

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ชนิดพันธุ์โลมา/วาฬ
- วาฬบรูด้า
- การท่องเที่ยวชมวาฬและโลมา

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล