ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 7 พฤศจิกายน 2557
 • 338
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

วาฬบรูด้า

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ชมวาฬบรูด้า

เดือน
ตลอดทั้งปี

พื้นที่
แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และอ่าวไทยตอนบน ผู้ให้ข้อมูล หนังสือท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬในเมืองไทย

รายละเอียด
วาฬบรูด้าพบบริเวณอ่าวไทยตอนบน นอกชายฝั่งของ จ.ชลบุรี สมุทรปราการ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี นอกจากนี้แล้วยังมีการตั้งชื่อวาฬได้แล้ว 40 ตัวโดยใช้ภาพถ่าย (Photo – ID)

วาฬบรูด้าบริเวณอ่าวไทยตอนบน วาฬบรูด้าบริเวณอ่าวไทยตอนบน

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ชนิดพันธุ์โลมา/วาฬ
- วาฬบรูด้า
- การท่องเที่ยวชมวาฬและโลมา

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • พะยูน
  พะยูน
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง