ขนาด
ปฏิทินทะเล
วาฬบรูด้า

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
ชมวาฬบรูด้า

เดือน
ตลอดทั้งปี

พื้นที่
แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี และอ่าวไทยตอนบน ผู้ให้ข้อมูล หนังสือท่องเที่ยวชมโลมาและวาฬในเมืองไทย

รายละเอียด
วาฬบรูด้าพบบริเวณอ่าวไทยตอนบน นอกชายฝั่งของ จ.ชลบุรี สมุทรปราการ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี นอกจากนี้แล้วยังมีการตั้งชื่อวาฬได้แล้ว 40 ตัวโดยใช้ภาพถ่าย (Photo – ID)

วาฬบรูด้าบริเวณอ่าวไทยตอนบน วาฬบรูด้าบริเวณอ่าวไทยตอนบน

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ชนิดพันธุ์โลมา/วาฬ
- วาฬบรูด้า
- การท่องเที่ยวชมวาฬและโลมา