ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 7 พฤศจิกายน 2557
 • 371
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

โลมาอิรวดี

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
โลมาอิรวดี

พื้นที่
อ่าวตราด จ.ตราด, ปากแม่น้ำบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา, ปากแม่น้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ปากแม่น้ำบางตะบูน และ แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ผู้ให้ข้อมูล
จากหนังสือท่องเที่ยวชมโลมาและปลาวาฬในเมืองไทย หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

รายละเอียด
โลมาอิรวดีในประเทศไทย พบมีการแพร่กระจายอยู่ 3 แหล่งใหญ่ ได้แก่
1. อ่าวตราด จ.ตราด มีกลุ่มประชากรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 100 ตัว แต่กระจายอยู่เป็นฝูง ฝูงละ 5-20 ตัว พบมากช่วงปลายตุลาคมถึงพฤษภาคม
2. ปากแม่น้ำบางปะกงไปจนถึง ต.อ่างศิลา จ.ชลบุรี มีประชากรอย่างน้อย 30 ตัว พบมากในช่วงปลายตุลาคมถึงพฤษภาคม
3. บริเวณปากแม่น้ำบางตะบูนและแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี มีประชาการอย่างน้อย 30 ตัว พบตลอดทั้งปี

โลมาอิรวดี พบเดือนมกราคม 2557 จังหวัดตราด โลมาอิรวดี พบเดือนมกราคม 2557 จังหวัดตราด

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ชนิดพันธุ์โลมา/ปลาวาฬ
- การท่องเที่ยวชมปลาวาฬและโลมา

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล