ขนาด
ปฏิทินทะเล
 • 7 พฤศจิกายน 2557
 • 374
ปฏิทินทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

โลมาเผือก อ่าวตะเสะ

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์
โลมาเผือก โลมาหลังโหนก อ่าวตะเสะ

เดือน
ธันวาคม-มีนาคม

พื้นที่
อ่าวตะเสะ ตำบล ตะเสะ อำเภอ หาดสำราญ จังหวัด ตรัง

ผู้ให้ข้อมูล
ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

รายละเอียด
โลมาเผือก มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า โลมาหลังโหนก (Humpback dolphin, Sousa chinensis) เป็นโลมาประจำถิ่นที่อาศัยบริเวณแนวชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำ กินปลาและหมึกเป็นอาหาร อยู่รวมกันเป็นฝูง 10-20 ตัว อาจพบอยู่เป็นคู่หรือเดี่ยว แรกเกิดจะลำตัวสีเทาความยาวประมาณ 1 เมตร เมื่ออายุมากขึ้นจะมีประขาวเพิ่มมากขึ้นและเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวมากถึง 3.2 เมตร หนัก 250 กิโลกรัม โดยลำตัวจะมีสีขาวเทาหรือขาวอมชมพู เป็นที่มาของชื่อ โลมาเผือก

โลมาเผือก
เป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง พ.ศ.2535 และอยู่ในบัญชี 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์

พื้นที่อ่าวตะเสะ
เป็นพื้นที่ปากแม่น้ำซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศหลากหลายชนิดทั้งปะการัง หญ้าทะเล และป่าชายเลน เป็นแหล่งเลี้ยงดูสัตว์น้ำวัยอ่อนที่สำคัญ เป็นที่มาของแหล่งอาหารของโลมาเผือก ชุมชนอ่าวตะเสะมีการรวมตัวกันเพื่อการอนุรักษ์และจัดการฝูงโลมาเผือกในพื้นที่ซึ่งมีมากกว่า 60 ตัว โลมาเผือกในพื้นที่อ่าวตะเสะมีความคุ้นเคยกับชาวประมงชายฝั่งเป็นอย่างดี มักพบว่ายอยู่ใกล้เรือประมงเพื่อรอกินปลาที่ได้จากอวนซึ่งชาวประมงโยนให้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสพบสัตว์ทะเลหายากชนิดอื่นได้แก่โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และพะยูน

โลมาเผือก โลมาเผือก

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ชนิดพันธุ์โลมา/ปลาวาฬ
- การท่องเที่ยวชมปลาวาฬและโลมา

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ