ปฏิทินทะเล

โลมาเผือก หมู่เกาะสาหร่าย

ชื่อปรากฎการณ์/เหตุการณ์

โลมาเผือก โลมาหลังโหนก หมู่เกาะสาหร่าย

เดือน

ธันวาคม-มีนาคม

พื้นที่

หมู่เกาะสาหร่าย ตำบล เกาะสาหร่าย อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล

ผู้ให้ข้อมูล

ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์

หน่วยงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน

รายละเอียด

โลมาเผือก มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า โลมาหลังโหนก (Humpback dolphin, Sousa chinensis) เป็นโลมาประจำถิ่นที่อาศัยบริเวณแนวชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำ กินปลาและหมึกเป็นอาหาร อยู่รวมกันเป็นฝูง 10-20 ตัว อาจพบอยู่เป็นคู่หรือเดี่ยว แรกเกิดจะลำตัวสีเทาความยาวประมาณ 1 เมตร เมื่ออายุมากขึ้นจะมีประขาวเพิ่มมากขึ้นและเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวมากถึง 3.2 เมตร หนัก 250 กิโลกรัม โดยลำตัวจะมีสีขาวเทาหรือขาวอมชมพู เป็นที่มาของชื่อ โลมาเผือก

โลมาเผือก

เป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง พ.ศ.2535 และอยู่ในบัญชี 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์

พื้นที่หมู่เกาะสาหร่าย

อยู่ใกล้กับประเทศมาเลเซีย เป็นพื้นที่ปากแม่น้ำซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศหลากหลายชนิดทั้งปะการัง หญ้าทะเล และป่าชายเลน เป็นแหล่งเลี้ยงดูสัตว์น้ำวัยอ่อนที่สำคัญ เป็นที่มาของแหล่งอาหารของโลมาเผือก พบโลมาเผือกในพื้นที่มากกว่า 40 ตัว นอกจากนี้ยังมีโอกาสพบสัตว์ทะเลหายากชนิดอื่นได้แก่ โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และพะยูน

โลมาเผือก

โลมาเผือก

โลมาเผือก

โลมาเผือก

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ชนิดพันธุ์ปลาวาฬและโลมา

- การท่องเที่ยวชมปลาวาฬและโลมา