ขนาด
ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563
 • 320

หน่วยงานในพื้นที่

หน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่รับแจ้งข่าวสาร ศึกษา วิจัย หรืออนุรักษ์ป่าชายเลน ประกอบด้วย

สำนักงานใหญ่

1. กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ที่ตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210 เบอร์โทรศัพท์ 0 2141 1324

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 - 10 (รวม 10 แห่ง)

1. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) ที่ตั้ง 111/26 หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 เบอร์โทรศัพท์ 038 020 070

2. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) ที่ตั้ง 301 หมู่ 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 เบอร์โทรศัพท์ 038 467 372-3

3. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ที่ตั้ง 246/2 ถ.เจ้าสวาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 เบอร์โทรศัพท์ 032 470 459

4. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ที่ตั้ง 120/20 หมู่ที่ 7 ตำบลกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 เบอร์โทรศัพท์ 077 379 151

5. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สงขลา) ที่ตั้ง 54/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 เบอร์โทรศัพท์ 074 591 626

6. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ที่ตั้ง 715/5 ถ.เพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 เบอร์โทรศัพท์ 076 679 131

7. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ตรัง) ที่ตั้ง 16 ถ.ป่าไม้ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110 เบอร์โทรศัพท์ 075 252 850

8. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) ที่ตั้ง 125 หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เบอร์โทรศัพท์ 034 871 253

9. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) ที่ตั้ง 297/75-76 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 เบอร์โทรศัพท์ 073 710 767

10. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ที่ตั้ง 222 หมู่ที่ 5 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180 เบอร์โทรศัพท์ 075 637 589

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ