ป่าชายหาด

ภัยคุกคาม

ป่าชายหาดในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกทำลายจนเหลือเป็นผืนเล็กผืนน้อยได้ เนื่องจากได้รับความสนใจที่จะอนุรักษ์น้อยซึ่งเป็นผลมาจากมีไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอยู่น้อยชนิด อีกทั้งพื้นที่ป่าส่วนใหญ่อยู่ใกล้ทะเล จึงถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น ก่อตั้งชุมชน ท่าเทียบเรือ สถานที่พักและที่ท่องเที่ยว เช่นโรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น