ขนาด
ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • 13 ตุลาคม 2557
 • 460

ภัยคุกคาม

          ป่าชายหาดในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกทำลายจนเหลือเป็นผืนเล็กผืนน้อยได้ เนื่องจากได้รับความสนใจที่จะอนุรักษ์น้อยซึ่งเป็นผลมาจากมีไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอยู่น้อยชนิด อีกทั้งพื้นที่ป่าส่วนใหญ่อยู่ใกล้ทะเล จึงถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น ก่อตั้งชุมชน ท่าเทียบเรือ สถานที่พักและที่ท่องเที่ยว เช่นโรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น 

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา