ขนาด
อุทยานใต้ทะเล
ที่มาของโครงการ

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้พิจารณาจัดทำฐานข้อมูลอุทยานใต้ทะเลขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลจุดวางเรือรบปลดประจำการในทะเล และแหล่งดำน้ำชมเรือของประเทศไทย ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ หน่วยงานในพื้นที่ ภาคเอกชน พร้อมด้วยชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกันจัดทำโครงการวางเรือรบปลดประจำการของกองทัพเรือมาจัดวางใต้ทะเล เพื่อจัดสร้างเป็นอุทยานใต้ทะเล เพื่อการเรียนรู้ เพิ่มแหล่งดำน้ำ และลดการใช้ประโยชน์ในแหล่งดำน้ำตามธรรมชาติ โดยมีการดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555