ขนาด
อุทยานใต้ทะเล
 • 25 มีนาคม 2557
 • 4,026

ที่มาของโครงการ

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้พิจารณาจัดทำฐานข้อมูลอุทยานใต้ทะเลขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลจุดวางเรือรบปลดประจำการในทะเล และแหล่งดำน้ำชมเรือของประเทศไทย ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ หน่วยงานในพื้นที่ ภาคเอกชน พร้อมด้วยชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกันจัดทำโครงการวางเรือรบปลดประจำการของกองทัพเรือมาจัดวางใต้ทะเล เพื่อจัดสร้างเป็นอุทยานใต้ทะเล เพื่อการเรียนรู้ เพิ่มแหล่งดำน้ำ และลดการใช้ประโยชน์ในแหล่งดำน้ำตามธรรมชาติ โดยมีการดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • พะยูน
  พะยูน