ขนาด
วาฬ วงศ์ Phocoenidae
 • 14 ตุลาคม 2556
 • 1,243

โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

โลมาหัวบาตรหลังเรียบ, โลมาหมอน, โลซิก – โลกะซิก (เพชรบุรี), โลมาหนู (ตรัง, สตูล)

Finless Porpoise, Neophocaena phocaenoides, (G. Cuvier, 1829)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- สัตว์คุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546/พ.ศ. 2535 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)

- IUCN: Endangered (Yangtze River population)

- Data Deficient (all other populations)

- CITES: Appendix I

โลมาหัวบาตรหลังเรียบ, โลมาหมอน, โลซิก – โลกะซิก (เพชรบุรี), โลมาหนู (ตรัง, สตูล)

ขนาด

ตัวเต็มวัยยาว 2.27 ม. แต่โดยทั่วไปยาวน้อยกว่า 2 ม. น้ำหนัก 70-100 กก. เพศผู้ใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อย ลูกแรกเกิดยาว 0.75-0.85 ม. หนัก 7 กก.

รูปร่าง

คล้ายโลมาอิรวดีมาก แต่ขนาดเล็กกว่า หัวกลมมน ไม่มีจะงอยปาก ครีบข้างค่อนข้างใหญ่ปลายแหลม

สี

หลังสีน้ำเงินเทาและท้องสีขาว

ฟัน

ปลายฟันแบนคล้ายใบพาย จำนวน 15-22 คู่ บนขากรรไกรบนและล่าง

ครีบหลัง

ไม่มีครีบหลัง มีตุ่มเล็กๆ 10-25 แถว เรียงเป็นแถบรูปใบหอกเว้าลงเป็นแอ่งตื้นๆ ที่กลางหลัง ความกว้าง 3.5-12 ซม. แถบนี้จะแคบลงและสิ้นสุดที่บริเวณคอดหาง สายพันธุ์เดียวกันที่พบเหนือเกาะไต้หวันขึ้นไปถึงเกาหลีและญี่ปุ่น แถบของตุ่มบนหลังจะค่อยๆ ยกตัวขึ้นเป็นสันและมีลักษณะแคบกว่ามาก

ชีวประวัติ

เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 3-6 ปี (ความยาว 1.3-1.5 ม.) อายุยืน 33 ปี

พฤติกรรม

มักอยู่ตัวเดียวหรือ 2 ตัว อาจรวมฝูง 10-20 ตัว ในบริเวณที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์

อาหาร

ปลาขนาดเล็กตั้งแต่ผิวน้ำถึงพื้นท้องน้ำ กุ้งและปลาหมึก

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

บริเวณใกล้ชายฝั่ง หรือตามแม่น้ำขนาดใหญ่ที่มีทางเชื่อมต่อลงทะเล ในเขตอินโดแปซิฟิก ประเทศไทย พบได้เกือบตลอดแนวชายฝั่งของอ่าวไทย ส่วนฝั่งทะเลอันดามัน พบบริเวณ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา รวมทั้งตอนใต้ของ จ.ตรัง และสตูล

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication