ขนาด
วาฬ วงศ์ Phocoenidae
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ

โลมาหัวบาตรหลังเรียบ, โลมาหมอน, โลซิก – โลกะซิก (เพชรบุรี), โลมาหนู (ตรัง, สตูล)

Finless Porpoise, Neophocaena phocaenoides, (G. Cuvier, 1829)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- สัตว์คุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546/พ.ศ. 2535 มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)

- IUCN: Endangered (Yangtze River population)

- Data Deficient (all other populations)

- CITES: Appendix I

โลมาหัวบาตรหลังเรียบ, โลมาหมอน, โลซิก – โลกะซิก (เพชรบุรี), โลมาหนู (ตรัง, สตูล)

ขนาด

ตัวเต็มวัยยาว 2.27 ม. แต่โดยทั่วไปยาวน้อยกว่า 2 ม. น้ำหนัก 70-100 กก. เพศผู้ใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อย ลูกแรกเกิดยาว 0.75-0.85 ม. หนัก 7 กก.

รูปร่าง

คล้ายโลมาอิรวดีมาก แต่ขนาดเล็กกว่า หัวกลมมน ไม่มีจะงอยปาก ครีบข้างค่อนข้างใหญ่ปลายแหลม

สี

หลังสีน้ำเงินเทาและท้องสีขาว

ฟัน

ปลายฟันแบนคล้ายใบพาย จำนวน 15-22 คู่ บนขากรรไกรบนและล่าง

ครีบหลัง

ไม่มีครีบหลัง มีตุ่มเล็กๆ 10-25 แถว เรียงเป็นแถบรูปใบหอกเว้าลงเป็นแอ่งตื้นๆ ที่กลางหลัง ความกว้าง 3.5-12 ซม. แถบนี้จะแคบลงและสิ้นสุดที่บริเวณคอดหาง สายพันธุ์เดียวกันที่พบเหนือเกาะไต้หวันขึ้นไปถึงเกาหลีและญี่ปุ่น แถบของตุ่มบนหลังจะค่อยๆ ยกตัวขึ้นเป็นสันและมีลักษณะแคบกว่ามาก

ชีวประวัติ

เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 3-6 ปี (ความยาว 1.3-1.5 ม.) อายุยืน 33 ปี

พฤติกรรม

มักอยู่ตัวเดียวหรือ 2 ตัว อาจรวมฝูง 10-20 ตัว ในบริเวณที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์

อาหาร

ปลาขนาดเล็กตั้งแต่ผิวน้ำถึงพื้นท้องน้ำ กุ้งและปลาหมึก

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

บริเวณใกล้ชายฝั่ง หรือตามแม่น้ำขนาดใหญ่ที่มีทางเชื่อมต่อลงทะเล ในเขตอินโดแปซิฟิก ประเทศไทย พบได้เกือบตลอดแนวชายฝั่งของอ่าวไทย ส่วนฝั่งทะเลอันดามัน พบบริเวณ เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา รวมทั้งตอนใต้ของ จ.ตรัง และสตูล

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย