ขนาด
วาฬ วงศ์ Delphindae

โลมาลายจุด

โลมาลายจุด

Spotted dolphin, Stenella attenuate, (Gray, 1846)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Low Risk/Conservation Dependent

โลมาลายจุด

ขนาด

โตเต็มที่ ตัวเมียยาว 1.6-2.4 ม. ตัวผู้ยาว 1.6-2.6 ม. หนัก 119 กก. ลูกแรกเกิดยาว 0.8-0.85 ม.

รูปร่าง

คล้ายโลมากระโดด ลำตัวเพรียว ปากเรียวเล็ก หน้าผากค่อนข้างลาด จึงดูหัวเล็ก

สี

สีเทาดำตลอดตัว ครีบหลังสีดำ มีจุดประด่างสีเทาประปรายที่ปากล่างและลำตัวซึ่งเห็นได้ชัดในเพศผู้ตัวเต็มวัย

ฟัน

ซี่เล็ก คม ปลายแหลม จำนวน 34-48 คู่ ที่ขากรรไกรบนและล่าง

ครีบหลัง

ตั้งตรง เว้าเล็กน้อย อยู่ที่กลางหลัง

ชีวประวัติ

ตั้งท้องนาน 11.5 เดือน เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 9-11 ปี ในเพศเมีย และ 12-15 ปี ในเพศผู้ ออกลูกทุก 2-3 ปี อายุยืน 46 ปี

พฤติกรรม

ว่ายน้ำเร็วและปราดเปรียว ชอบกระโดด แต่ไม่หมุนตัว บางแห่งพบว่าชอบว่ายน้ำตามหลังเรือประมงเพื่อแย่งปลา

อาหาร

ปลา ปลาหมึก และ Crustaceans

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

ไหล่ทวีปพบเห็นได้ทั่วโลกในน่านน้ำเขตร้อน ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 40oN-40oS ประเทศไทยพบซากเกยตื้นในฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ จ.ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และนครศรีธรรมราช ฝั่งทะเลอันดามันพบเกือบตลอดแนวชายฝั่ง ยกเว้น จ.ระนอง และสตูล

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย