ขนาด
วาฬ วงศ์ Delphindae

โลมาลายแถบ

โลมาลายแถบ

Striped Dolphin, Stenella coeruleoalba, (Mayen, 1833)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Low Risk/Conservation Dependent

โลมาลายแถบ

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 2.56 ม. หนัก 156 กก. ลูกแรกเกิดยาวประมาณ 1 ม.

รูปร่าง

คล้ายโลมากระโดด แต่ลำตัวอ้วนป้อมกว่า จะงอยปากใหญ่สั้นกว่าเล็กน้อย โคนหางเล็กเป็นสันแบน ครีบข้างค่อนข้างเล็ก ปลายแหลม

สี

หลังสีน้ำเงินเข้มจางลงข้างลำตัว แถบสีเข้มจากตาตรงไปถึงโคนครีบข้าง แนวสีน้ำเงินเข้มและจางตัดกันเป็นลายแหลมข้างลำตัว เป็นลายรูปตัววี แถบสีเข้มเป็นแนวจากลูกตาไปตามข้างลำตัวและโค้งลงตรงบริเวณช่องก้น ด้านท้องขาว จึงมองจากข้างตัวเห็นมีลายเป็นแนวหลายแนว

ฟัน

แหลมเล็ก มี 40-55 คู่ บนขากรรไกรบนและล่าง

ครีบหลัง

ค่อนข้างโค้งลาดเอียง

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์ เพศผู้อายุ 7-15 ปี เพศเมีย 5-13 ปี ตั้งท้องนาน 12-13 เดือน ลูกหย่านมเมื่ออายุ 18 เดือน อายุยืน 58 ปี

พฤติกรรม

ชอบรวมฝูงตั้งแต่ 100-1,000 ตัว ลำดับชั้นในฝูงโดยอายุและเพศ ดำน้ำได้ลึก 200-700 ม. เพื่อหาอาหาร

อาหาร

ปลาหมึก และปลาทั่วไป ทั้งปลาผิวน้ำ ปลากลางน้ำ และปลาหน้าดิน

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

บริเวณน้ำลึกไหล่ทวีปลงไป ไม่อยู่ใกล้ฝั่ง แพร่กระจายระหว่างเส้นรุ้งที่ 50oN-40oS ประเทศไทยพบเกยตื้นตลอดแนวชายฝั่งอันดามัน

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย