ขนาด
วาฬ วงศ์ Delphindae
 • 14 ตุลาคม 2556
 • 887

โลมากระโดด

โลมากระโดด

Spinner Dolphin, Stenella longirostris, (Gray, 1828)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Low Risk/Conservation Dependent

โลมากระโดด

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 2-2.35 ม. ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย และหนัก 82 กก. ลูกแรกเกิดยาว 75-80 ซม.

รูปร่าง

เพรียว ลำตัวยาว ปากค่อนข้างเล็กยาว

สี

ลำตัวสีน้ำเงินเข้ม ด้านหลังมีแนวแบ่งสีจางข้างลำตัว แถบสีเข้มพาดจากตาจรดครีบข้าง

ฟัน

ฟันขนาดเล็ก ปลายแหลม จำนวน 40-62 คู่ ที่ขากรรไกรบนและล่าง

ครีบหลัง

สูง และตั้งชัน มีตั้งแต่ทรงเว้าไปจนถึงเป็นรูปสามเหลี่ยม

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์ 4-7 ปี ในเพศเมีย และ 7-10 ปี ในเพศผู้ ยาว 1.7 ม. ตั้งท้องนาน 10 เดือน ระยะเวลาการเลี้ยงลูก 1-2 ปี ออกลูกทุก 3 ปี

พฤติกรรม

มีพฤติกรรมกระโดดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียว มักหากินเวลากลางคืน รวมฝูงตั้งแต่ 10 ตัว จนถึง 2,000-3,000 ตัว มักพบรวมกับวาฬนำร่อง และวาฬหัวแตงโม

อาหาร

ส่วนมากหาอาหารในเวลากลางคืน กินปลากลางน้ำ กุ้ง และปลาหมึก

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

บริเวณที่น้ำลึกมากกว่า 200 ม. นอกไหล่ทวีป ในเขตเส้นรุ้งที่ 40oN-40oS ประเทศไทยพบซากเกยตื้นในฝั่งอ่าวไทย ที่ จ.ชลบุรี และระยอง ฝั่งทะเลอันดามันพบซากเกยตื้นเกือบตลอดแนวชายฝั่งยกเว้น จ.สตูล

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • งูทะเล
 • พะยูน
  พะยูน
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.