ขนาด
วาฬ วงศ์ Delphindae
 • 14 ตุลาคม 2556
 • 922

โลมาริสโซ

โลมาริสโซ

Risso’s Dolphin, Grampus griseus, (G. Cuvier, 1812)

สถานภาพ

- ยังไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Data Deficient

- CITES: Appendix II

โลมาริสโซ

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 3.8 ม. น้ำหนัก 500 กก. ลูกแรกเกิดมีความยาว 1.1-1.5 ม.

รูปร่าง

หัวทู่ มองจากด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม และด้านหน้าของหัวจะมีร่องอยู่ ไม่มีจะงอยปากที่ชัดเจน ครีบข้างโค้งยาวและแหลม บริเวณลำตัวมีรอยแผล ซึ่งเกิดจากฟันของปลาหมึก หรือรอยฟันที่เกิดจากการต่อสู้กันเอง

สี

บริเวณอกและหน้าโคนครีบข้าง มีสีจางเป็นรูปสมอเรือหันปลายแหลมไปทางหางหลังมีสีเทาดำและมีสีเทาจางด้านท้อง

ฟัน

มีเฉพาะส่วนหน้าของขากรรไกรล่าง จำนวน 2-7 คู่ ทั่วไปขากรรไกรบนไม่มีฟันหรือบางครั้งอาจพบ 1-2 คู่

ครีบหลัง

ครีบหลังขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางลำตัว

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์มีขนาด 2.6-2.7 ม. อายุยืน 35 ปี

พฤติกรรม

อยู่ตัวเดียวหรือเป็นฝูง 10-100 ตัว แต่บางครั้งอาจจะมากถึง 4,000 ตัว มักพบอยู่ร่วมกับโลมาปากขวด

อาหาร

ปลาหมึก และ Crustaceans

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

ทั่วโลกตั้งแต่เขตร้อนจนถึงเขตหนาว อาศัยอยู่ในเขตน้ำลึก ในประเทศไทยพบเกยตื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช และภูเก็ต

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • งูทะเล
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.