ขนาด
วาฬ วงศ์ Delphindae
  • 14 ตุลาคม 2556
  • 787

โลมาฟราเซอร์

โลมาฟราเซอร์

Fraser’s Dolphin, Lagenodelphis hosei, (Fraser,1956)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Data Deficient

- CITES: Appendix II

โลมาฟราเซอร์

ขนาด

โตเต็มที่ ตัวผู้ยาว 2.7 ม. ตัวเมียยาว 2.6 ม. หนัก 210 กก. ลูกแรกเกิดยาว 1.0-1.1 ม. และหนัก 19 กก.

รูปร่าง

ลำตัวอ้วน จะงอยปากมีขนาดใหญ่ สั้น แต่เห็นได้ชัดเจน ครีบหางและครีบข้างมีขนาดเล็ก ปลายแหลม

สี

มีแถบหนาสีเข้มพาดจากหน้าไปยังก้น และอีกแถบพาดจากกลางขากรรไกรล่างไปยังโคนครีบข้าง แถบสีนี้ต่างกันตามเพศและวัย อาจเห็นไม่ชัดเจนในวัยเด็ก

ฟัน

มีฟันที่ขากรรไกรบนและล่างจำนวน 38-44 คู่

ครีบหลัง

ขนาดเล็ก รูปสามเหลี่ยมตั้งอยู่กลางลำตัว

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์ เพศผู้อายุประมาณ 7-10 ปี (ขนาด 2.2-2.3 ม.)เพศเมีย 5-8 ปี (ขนาด 2.1-2.2 ม.) อายุยืน 18 ปี

พฤติกรรม

รวมกลุ่มกันขนาดใหญ่ จำนวน 400-500 ตัว และพบรวมกลุ่มกับชนิดอื่น เช่น วาฬหัวแตงโม วาฬนำร่อง โลมาริสโซ โลมาลายจุด และโลมากระโดด มีนิสัยขี้อาย เข้าใกล้ได้ยาก และจะว่ายน้ำหนีเรือ

อาหาร

ปลาขนาดเล็ก ปลาหมึก และCrustaceans

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

บริเวณน้ำลึกในเขตร้อน ระหว่างเส้นรุ้งที่ 30oN-30oS ประเทศไทยพบเกยตื้นที่ จ.ภูเก็ต ตรัง และสตูล

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ