ขนาด
วาฬ วงศ์ Delphindae
 • 14 ตุลาคม 2556
 • 772

โลมาปากยาว

โลมาปากยาว

Long-beaked Common Dolphin, Delphinus capensis, (Gray, 1828)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Least Concern

- CITES: Appendix II

โลมาปากยาว

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 2.6 ม. หนัก 235 กก. ลูกแรกเกิดยาว 0.8-1 ม. และหนัก 10 กก.

รูปร่าง

เพรียว โคนหางคอด ปากยาวแหลม ครีบข้างเรียวแหลม ถ้าจะงอยปากยาว 6.9-7.6% ของความยาวลำตัว เป็น D.c. capensis หากยาว 9.4-9.7% ของความยาวลำตัวเป็นชนิด D.c. tropicalis

สี

ด้านหลังสีเทาเข้ม มีแถบสีขาวอมเหลืองตัดข้างลำตัวแบ่งสีชัดเจน โดยมีแนวสีเหลืองจางตัดเป็นเส้นโค้งจากหน้าผากไปที่กึ่งกลางลำตัว และอีกแนวโค้งจากกึ่งกลางลำตัวลงไปตรงโคนหาง ทำให้เห็นแถบดำข้างลำตัวเป็นรูปตัววีชัดเจนและด้านท้องสีจางมีแนวเข้มไขว้กันกลางลำตัวคล้ายนาฬิกาทราย มีแถบสีดำตัดจากใต้คางมาจรดโคนครีบข้าง

ฟัน

D.c. tropicalis มีฟันบน 54-67 คู่ และฟันล่าง 52-64 คู่ ส่วน D.c. capensis มีฟันบน 47-60 คู่ และฟันล่าง 48-57 คู่

ครีบหลัง

สูง เว้า และมีสีดำ ตั้งอยู่ที่กลางหลัง

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์เพศผู้ยาว 2-2.5 ม. เพศเมียยาว 1.9-2.2 ม. หนัก 80-150 กก. ระยะตั้งท้องนาน 10-11 เดือน

พฤติกรรม

เป็นสัตว์สังคมชอบรวมฝูงตั้งแต่ 10 ตัว จนถึง 2,000-3,000 ตัว

อาหาร

ส่วนใหญ่เป็นปลาและปลาหมึก

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

โลมาชนิดนี้อาศัยอยู่ใกล้ฝั่งในระยะห่างไม่เกิน 180 กม. พบในเขตร้อน ประเทศไทยพบเกยตื้นที่ จ.ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา พบฝูงจำนวน 6 ตัวในธรรมชาติโดยเรือ SEAFDEC บริเวณกลางอ่าวไทยนอกฝั่ง จ.ชุมพร เดือนเมษายน พ.ศ. 2556

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ