ขนาด
วาฬ วงศ์ Delphindae

โลมาฟันห่าง

โลมาฟันห่าง

Rough-toothed Dolphin, Steno bredanensis, (G. Cuvier in Lesson, 1828)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Data Deficient

โลมาฟันห่าง

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 2.65-2.8 ม. หนัก 155 กก. ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยลูกแรกเกิดยาว 1 ม.

รูปร่าง

ค่อนข้างเรียวยาว จะงอยปากยาว และลาดโค้งขึ้นส่วนหัว โดยไม่มีรอยหยักระหว่างหัวกับจะงอยปาก

สี

ลำตัวสีเทาดำ ท้องสีจางเล็กน้อย ตัวที่อายุมากมีแต้มด่างสีขาวเป็นดวงๆ ตามลำตัว และมีด่างขาวหรือสีชมพูที่ขอบปากล่าง

ฟัน

ฟันซี่ใหญ่เรียงกันห่างๆ ผิวของฟันมีลักษณะขรุขระ มีจำนวน 19-28 คู่ บนขากรรไกรบนและล่าง

ครีบหลัง

สูงเว้า และจะตั้งทำมุม 45o กับหลัง

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์ 10-14 ปี (2.1-2.25 ม. หนักมากกว่า 90 กก.) อายุยืน 36 ปี

พฤติกรรม

ทั่วไปรวมกลุ่ม 10-20 ตัว บางครั้งอาจมากกว่า 100 ตัว มักพบอยู่รวมกับวาฬนำร่อง โลมากระโดด และโลมาปากขวด

อาหาร

ปลา และปลาหมึก

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

อาศัยในทะเลเปิดที่มีความลึก ไม่ค่อยพบตามชายฝั่ง อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 40oN-35oS ประเทศไทยพบเกยตื้นที่ จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และสตูล (เกยตื้นหมู่ 3 ตัวที่อ่าวน้ำบ่อ จ.ภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2551)

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย