ขนาด
วาฬ วงศ์ Delphindae
 • 14 ตุลาคม 2556
 • 850

โลมาฟันห่าง

โลมาฟันห่าง

Rough-toothed Dolphin, Steno bredanensis, (G. Cuvier in Lesson, 1828)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Data Deficient

โลมาฟันห่าง

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 2.65-2.8 ม. หนัก 155 กก. ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยลูกแรกเกิดยาว 1 ม.

รูปร่าง

ค่อนข้างเรียวยาว จะงอยปากยาว และลาดโค้งขึ้นส่วนหัว โดยไม่มีรอยหยักระหว่างหัวกับจะงอยปาก

สี

ลำตัวสีเทาดำ ท้องสีจางเล็กน้อย ตัวที่อายุมากมีแต้มด่างสีขาวเป็นดวงๆ ตามลำตัว และมีด่างขาวหรือสีชมพูที่ขอบปากล่าง

ฟัน

ฟันซี่ใหญ่เรียงกันห่างๆ ผิวของฟันมีลักษณะขรุขระ มีจำนวน 19-28 คู่ บนขากรรไกรบนและล่าง

ครีบหลัง

สูงเว้า และจะตั้งทำมุม 45o กับหลัง

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์ 10-14 ปี (2.1-2.25 ม. หนักมากกว่า 90 กก.) อายุยืน 36 ปี

พฤติกรรม

ทั่วไปรวมกลุ่ม 10-20 ตัว บางครั้งอาจมากกว่า 100 ตัว มักพบอยู่รวมกับวาฬนำร่อง โลมากระโดด และโลมาปากขวด

อาหาร

ปลา และปลาหมึก

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

อาศัยในทะเลเปิดที่มีความลึก ไม่ค่อยพบตามชายฝั่ง อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 40oN-35oS ประเทศไทยพบเกยตื้นที่ จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และสตูล (เกยตื้นหมู่ 3 ตัวที่อ่าวน้ำบ่อ จ.ภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2551)

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม