ขนาด
วาฬ วงศ์ Delphindae
 • 14 ตุลาคม 2556
 • 2,649

โลมาปากขวด

โลมาปากขวด

Indo-Pacific Bottlenose Dolphin, Tursiops aduncus, (Ehrenberg, 1833)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Data Deficient

โลมาปากขวด

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 2.7 ม. น้ำหนัก 230 กก. ลูกแรกเกิดขนาด 0.85-1.12 ม.และหนัก 9-21 กก.

รูปร่าง

คล้ายโลมาปากขวดธรรมดา (T. truncatus ยาว 3.8 ม.) แต่ขนาดเล็กกว่า จะงอยปากค่อนข้างสั้นใหญ่ รูปร่างอ้วน หัวกลมมน ครีบข้างเรียวยาว

สี

สีน้ำเงินเข้มอมเทา ด้านท้องมีสีจางหรืออมชมพู เมื่อเข้าวัยเจริญพันธุ์จะมีจุดสีเทาเข้ม ประปรายตามด้านข้างลำตัวและด้านท้อง มีแถบสีดำพาดจากหางตาไปยังครีบข้าง

ฟัน

มีฟันกลมขนาดเล็ก ปลายแหลม จำนวน 21-29 คู่ บนขากรรไกรทั้งสองข้าง

ครีบหลัง

ค่อนข้างใหญ่และโค้ง อยู่กึ่งกลางหลัง

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์อายุราว 12 ปี (ยาว 2.3-2.35 ม.) ตั้งท้อง 12 เดือน ระยะหย่านม 1.5-2 ปี ออกลูกทุก 4-6 ปี อายุยืนกว่า 40 ปี

พฤติกรรม

ชอบว่ายน้ำแข่งกับเรือเดินทะเลและมักแย่งปลาจากเรือประมง ปกติรวมฝูงประมาณ 20 ตัว บางครั้งพบถึงร้อยตัวหรือพันตัว พบพฤติกรรม Breaching, lobtailingและSpyhopping หรือว่ายน้ำเอียงตัวและตีครีบข้าง

อาหาร

ปลา ปลาหมึก และCrustaceans ทั่วไปอาหารมีความยาวน้อยกว่า 20 ซม.

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

ใกล้ชายฝั่งในเขตอบอุ่นและเขตร้อน บางครั้งอาจเข้ามาในแม่น้ำ ป่าชายเลน แพร่กระจายกว้างในเขตอินโดแปซิฟิก ประเทศไทยพบมากทางฝั่งทะเลอันดามัน เช่น จ.ระนอง อ่าวพังงา และภูเก็ตประชากรราว 20-30 ตัว หากินระหว่างเกาะไข่ จ.พังงา และเกาะไม้ท่อน เกาะเฮ เกาะแอว จ.ภูเก็ต ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2530 ส่วนในอ่าวไทยพบน้อยมาก แต่เชื่อว่าแพร่กระจายตามหมู่เกาะต่างๆ พบเกยตื้นในหลายพื้นที่

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin