ขนาด
วาฬ วงศ์ Delphindae

โลมาหลังโหนก

โลมาหลังโหนก โลมาสีชมพู โลมาเผือก

Indo-Pacific Humpback Dolphin, Sousa chinensis, (Osbeck, 1765)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Data Deficient

- CITES: Appendix I

โลมาหลังโหนก โลมาสีชมพู โลมาเผือก

ขนาด

ตัวผู้ยาว 2.8 ม. ตัวเมีย 2.6 ม. หนักถึง 280 กก. ลูกแรกเกิดยาว 1 ม.

รูปร่าง

หัวกลมมน มีปากยาวเรียว ลักษณะเด่นคือส่วนหลังโหนกเป็นแนวยาว 1 ใน 3 ของความยาวลำตัว

สี

ลำตัวมีสีต่างกันมากตามอายุ วัยเด็กจะมีสีเทาดำ และจางลงเมื่อโตขึ้น ตัวเต็มวัยบาง ตัวมีสีเทาประขาว เมื่ออายุมากขึ้นจะมีสีออกขาวเผือกหรือชมพู

ฟัน

มีฟันจำนวน 28-38 คู่ บนขากรรไกรบนและล่าง (เฉลี่ย33-35 คู่)

ครีบหลัง

สั้น เล็ก ที่เด่นชัดคือ ส่วนของฐานครีบเป็นสันโหนกรับกับครีบหลัง

ชีวประวัติ

ตัวเมียเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 9-10 ปี และตัวผู้อายุ 11-13 ปี ผสมพันธุ์ตลอดทั้งปี ตั้งท้องนาน 10-12 เดือน และหย่านมเมื่ออายุ 2 ปี อายุยืนมากกว่า 40 ปี

พฤติกรรม

ชอบรวมกลุ่มตั้งแต่ 10-40 ตัวและมักว่ายน้ำช้าๆเมื่ออยู่ใกล้ชายฝั่ง

อาหาร

ปลา และปลาหมึกหลายชนิดตามชายฝั่งและแนวปะการัง

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

อาศัยตามชายฝั่งแม่น้ำ ปากแม่น้ำ และป่าชายเลนในเขตร้อน มีการแพร่กระจายตั้งแต่ตอนใต้ของจีน อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย มหาสมุทรอินเดีย และตอนใต้ของแอฟริกา ประเทศไทยพบในธรรมชาติ เช่น จ.ตราด ระยอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และตรัง

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย