ขนาด
วาฬ วงศ์ Delphindae
 • 14 ตุลาคม 2556
 • 795

วาฬเพชฌฆาตเล็ก

วาฬเพชฌฆาตเล็ก

Pygmy killer Whale, Feresa attenuate, (Gray,1874)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Data Deficient

- CITES: Appendix II

วาฬเพชฌฆาตเล็ก

ขนาด

โตเต็มวัยยาว 2.6 ม. เพศผู้ใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อย น้ำหนัก 225 กก. ลูกแรกเกิดยาว 80 ซม.

รูปร่าง

รูปร่างเพรียว หัวกลมมน ไม่มีจะงอยปาก คล้ายวาฬเพชฌฆาตดำ และวาฬหัวแตงโม

สี

ลำตัวสีเทาดำถึงดำ มีสีเข้มใต้ฐานครีบหลังมีแถบสีขาวบริเวณรอบช่องเพศและริมฝีปาก

ฟัน

จำนวน 8-11 คู่ บนขากรรไกรบน และ 11-13 คู่ บนขากรรไกรล่าง

ชีวประวัติ

ไม่ทราบแน่ชัด ขนาดมากกว่า 2 ม. น่าจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้ว

พฤติกรรม

รวมฝูง 12-50 ตัว บางครั้งอาจจะมากกว่า 100 ตัว ว่ายน้ำเร็วและมักพบในวันที่มีแดดจ้า กลุ่มใหญ่ๆ จะว่ายน้ำเรียงกันเป็นแนว

อาหาร

ปลา และปลาหมึก

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

น้ำลึกในเขตร้อนถึงอบอุ่น อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 40oN-35oS ไม่ค่อยพบใกล้ฝั่ง ยกเว้นชายฝั่งที่มีน้ำลึกและใส ประเทศไทยพบซากเกยตื้นที่ จ.เพชรบุรี และตรัง

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล