วาฬ วงศ์ Delphindae

วาฬเพชฌฆาตเล็ก

วาฬเพชฌฆาตเล็ก

Pygmy killer Whale, Feresa attenuate, (Gray,1874)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Data Deficient

- CITES: Appendix II

วาฬเพชฌฆาตเล็ก

ขนาด

โตเต็มวัยยาว 2.6 ม. เพศผู้ใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อย น้ำหนัก 225 กก. ลูกแรกเกิดยาว 80 ซม.

รูปร่าง

รูปร่างเพรียว หัวกลมมน ไม่มีจะงอยปาก คล้ายวาฬเพชฌฆาตดำ และวาฬหัวแตงโม

สี

ลำตัวสีเทาดำถึงดำ มีสีเข้มใต้ฐานครีบหลังมีแถบสีขาวบริเวณรอบช่องเพศและริมฝีปาก

ฟัน

จำนวน 8-11 คู่ บนขากรรไกรบน และ 11-13 คู่ บนขากรรไกรล่าง

ชีวประวัติ

ไม่ทราบแน่ชัด ขนาดมากกว่า 2 ม. น่าจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้ว

พฤติกรรม

รวมฝูง 12-50 ตัว บางครั้งอาจจะมากกว่า 100 ตัว ว่ายน้ำเร็วและมักพบในวันที่มีแดดจ้า กลุ่มใหญ่ๆ จะว่ายน้ำเรียงกันเป็นแนว

อาหาร

ปลา และปลาหมึก

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

น้ำลึกในเขตร้อนถึงอบอุ่น อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 40oN-35oS ไม่ค่อยพบใกล้ฝั่ง ยกเว้นชายฝั่งที่มีน้ำลึกและใส ประเทศไทยพบซากเกยตื้นที่ จ.เพชรบุรี และตรัง

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย