วาฬ วงศ์ Ziphiidae

วาฬคูเวียร์

วาฬคูเวียร์

Cuvier’s Beaked Whale , Ziphius cavirostris, (G. Cuvier,1823)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Data Deficient

- CITES: Appendix II

วาฬคูเวียร์

ขนาด

ยาว 7 ม. หนัก 3 ตัน ลูกแรกเกิดยาว 2.7 ม. หนัก 250-300 กก.

รูปร่าง

อ้วนกว่าวาฬฟันเขี้ยวชนิดอื่นๆ จะงอยปากสั้นมากเห็นไม่ชัดเจน ส่วนหัวมี melon (เห็นชัดมากในเพศผู้) หน้าผากลาดลง เส้นริมฝีปากโค้งขึ้น มีร่องรูปตัววีใต้คาง 1 คู่ แพนหางค่อนข้างใหญ่

สี

สีเทาดำหรือน้ำตาล มีสีจางบริเวณหัวและท้อง มีสีเข้มรอบดวงตา ตัวเต็มวัยมีรอยขีดข่วนและจุดสีจางตามลำตัว น่าจะเกิดจาก Lamprey หรือ Coookiecuter shark

ฟัน

มีฟันกลมปลายแหลม 1คู่ ที่ปลายขากรรไกรล่างและมักเห็นชัดเจนในเพศผู้

ครีบหลัง

เล็กและโค้ง ตั้งอยู่ 2/3 ของความยาวลำตัว

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์ 7-11 ปี ตั้งท้อง 12 เดือน ออกลูกทุก 2-3 ปี ให้นมนานกว่า 1 ปี อายุมากกว่า 35 ปี

พฤติกรรม

ปกติไม่พบอยู่ตัวเดียวจะรวมฝูง 2-7 ตัว ดำน้ำนาน 40 นาที

อาหาร

ปลาหมึกน้ำลึก ปลาและ Crustaceansที่ใกล้พื้นและกลางน้ำ โดยดูดอาหารที่อยู่ใกล้ๆเข้าปาก บางครั้งกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเข้าไปด้วย

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

อยู่น้ำลึก การแพร่กระจายค่อนข้างกว้าง บริเวณไหล่ทวีปและที่น้ำลึกถึง 1,000 ม. ในเขตร้อนและเขตอบอุ่น60oN-60oS ประเทศไทยพบเพียงตัวอย่างเดียวเกยตื้นที่เกาะสาหร่าย บ้านบากันใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เมื่อเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2542

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย