ขนาด
วาฬ วงศ์ Ziphiidae
วาฬเบลน์วิลล์

วาฬเบลน์วิลล์

Blainville’s beaked Whale , Mesoplodon densirodtris

วาฬเบลน์วิลล์

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 4.7 ม. หนักประมาณ 1 ตัน เพศเมียใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย ลูกแรกเกิดยาว 2.0-2.5 ม

รูปร่าง

ทรงกระสวย ยาว ส่วนหัวมีขนาดเล็ก มีร่องตื้นๆ ใต้คาง 1 คู่ ตัวเต็มวัยมีจะงอยปากยาว ขากรรไกรล่างโค้งขึ้นคล้ายซุ้มประตูในทุกเพศทุกวัย ในเพศผู้ตัวเต็มวัยจะมีขนาดใหญ่

สี

ลำตัวสีน้ำตาล หรือน้ำเงินเทา ส่วนท้องมีสีจาง รอบดวงตาเป็นวงสีดำเข้ม ตัวเต็มวัยมีรอยวงรีหรือวงกลมสีขาวกระจายไปทั่ว มีรอยขีดข่วนเป็นคู่ๆ ซึ่งมักจะเป็นเพศผู้

ฟัน

เพศผู้มีเขี้ยวงอกที่ขากรรไกรล่างตรงจุดที่สูงสุดของส่วนโค้ง และปลายของเขี้ยวจะยื่นยาวเหนือขากรรไกรบน

ช่องหายใจ

รูปเสี้ยวปลายชี้ไปด้านหน้า อยู่ตรงกลางหัว

ครีบหลัง

มีขนาดเล็ก ตั้งอยู่ 2/3 ของความยาวลำตัว

ชีวประวัติ

ไม่ทราบอายุขัย เพศเมียเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ อายุ 9 ปี มีขนาด 4.5 ม.

พฤติกรรม

ปกติอยู่เพียงลำพัง หรือเป็นคู่ แต่อาจรวมฝูง 3-7 ตัว เหมือนกับฮาเร็ม โดยมีเพศผู้เพียงตัวเดียวและเพศเมียหลายตัว

อาหาร

อาหารหลักคือปลาหมึก แต่ก็กินปลาน้ำลึกเป็นอาหารด้วยเช่นกัน โดยการดูดอาหารที่อยู่ใกล้ๆ เข้าไปในปาก (Suction feeder)

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

การแพร่กระจายค่อนข้างกว้าง ในเขตร้อนและเขตอบอุ่น พบไกลฝั่งบริเวณที่มีน้ำลึกประมาณ 200-1,000 ม.ประเทศไทยพบเพียงตัวอย่างเดียวเกยตื้นที่บ้านอ่าวน้ำบ่อ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2554

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย