ขนาด
วาฬ วงศ์ Kogiidae
 • 14 ตุลาคม 2556
 • 866

วาฬหัวทุยแคระ

วาฬหัวทุยแคระ

Dwarf sperm whale , Kogia sima (Owen, 1866)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Least Concern

- CITES: Appendix II

วาฬหัวทุยแคระ

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 2.7 ม. หนักถึง 272 กก. ลูกแรกเกิดยาว 1 ม. หนัก 14 กก.

รูปร่าง

คล้ายวาฬหัวทุยเล็ก แต่ขนาดเล็กกว่า และปลายหัวแหลมกว่า

สี

หลังสีน้ำตาลเทา ท้องสีขาวหรืออมชมพู ด้านข้างของส่วนหัวมีแนวสีเข้มเป็น รูปโค้งคล้ายแก้มปิดเหงือกของปลา (False gill)

ฟัน

7-13 คู่ ยาวแหลม โค้งเข้าด้านใน อยู่บนขากรรไกรล่าง อาจพบฟันบนด้วย 3 คู่

ครีบหลัง

เห็นชัดเจน คล้ายสามเหลี่ยมปลายแหลม อาจเว้าเล็กน้อย ขนาดใหญ่และตั้งตรงมากกว่าวาฬหัวทุยเล็ก อยู่เกือบกึ่งกลางหลัง

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์อายุ 2.5-5 ปี ตัวเมียยาว 2.6-2.8 ม. ตัวผู้ยาว 2.7-3.0 ม. ตั้งท้องประมาณ 11 เดือน ระยะให้นมน้อยกว่า 12 เดือน อายุมากสุด 22 ปี

พฤติกรรม

อยู่โดดเดี่ยวหรือฝูงขนาด 6-10 ตัว มักจะเห็นลอยที่ผิวน้ำ (Logging)และว่ายน้ำอย่างช้าๆ ภาวะตกใจอาจปล่อยของเหลวสีน้ำตาลแดงออกมาจากช่องขับถ่าย (Squid tactic)

อาหาร

ในบริเวณน้ำลึก ได้แก่ ปลาหมึก ปลาและ Crustaceans

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

อยู่น้ำลึก เขตร้อนถึงเขตอบอุ่น ในประเทศไทยพบซากเกยตื้นที่ จ.พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • พะยูน
  พะยูน
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้