ขนาด
วาฬ วงศ์ Kogiidae
วาฬหัวทุยแคระ

วาฬหัวทุยแคระ

Dwarf sperm whale , Kogia sima (Owen, 1866)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Least Concern

- CITES: Appendix II

วาฬหัวทุยแคระ

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 2.7 ม. หนักถึง 272 กก. ลูกแรกเกิดยาว 1 ม. หนัก 14 กก.

รูปร่าง

คล้ายวาฬหัวทุยเล็ก แต่ขนาดเล็กกว่า และปลายหัวแหลมกว่า

สี

หลังสีน้ำตาลเทา ท้องสีขาวหรืออมชมพู ด้านข้างของส่วนหัวมีแนวสีเข้มเป็น รูปโค้งคล้ายแก้มปิดเหงือกของปลา (False gill)

ฟัน

7-13 คู่ ยาวแหลม โค้งเข้าด้านใน อยู่บนขากรรไกรล่าง อาจพบฟันบนด้วย 3 คู่

ครีบหลัง

เห็นชัดเจน คล้ายสามเหลี่ยมปลายแหลม อาจเว้าเล็กน้อย ขนาดใหญ่และตั้งตรงมากกว่าวาฬหัวทุยเล็ก อยู่เกือบกึ่งกลางหลัง

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์อายุ 2.5-5 ปี ตัวเมียยาว 2.6-2.8 ม. ตัวผู้ยาว 2.7-3.0 ม. ตั้งท้องประมาณ 11 เดือน ระยะให้นมน้อยกว่า 12 เดือน อายุมากสุด 22 ปี

พฤติกรรม

อยู่โดดเดี่ยวหรือฝูงขนาด 6-10 ตัว มักจะเห็นลอยที่ผิวน้ำ (Logging)และว่ายน้ำอย่างช้าๆ ภาวะตกใจอาจปล่อยของเหลวสีน้ำตาลแดงออกมาจากช่องขับถ่าย (Squid tactic)

อาหาร

ในบริเวณน้ำลึก ได้แก่ ปลาหมึก ปลาและ Crustaceans

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

อยู่น้ำลึก เขตร้อนถึงเขตอบอุ่น ในประเทศไทยพบซากเกยตื้นที่ จ.พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย