ขนาด
วาฬ วงศ์ Balaenopteridae
วาฬหลังค่อม

วาฬหลังค่อม

Humpback whale , Megatera novaeangliae , (Borowski, 1781)

สถานภาพ

- ยังไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

วาฬหลังค่อม

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 11-17 ม. หนักประมาณ 40 ตัน ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย ลูกแรกเกิดยาว 4.3 ม. หนัก 680 กก.

รูปร่าง

หัวเล็กแบน มีปุ่มกลมๆ ที่ส่วนหัว (Knobbly-marked rostrum) แนวสันนูนกลางหัว 1 แนว ครีบข้างยาวถึง 1/3 ของความยาวลำตัว เห็นได้ชัดใต้ผิวน้ำ มีสันหยักเป็นลอนคล้ายฟันเลื่อย จากครีบหลังไปถึงโคนหาง

สี

ลำตัวสีดำหรือเทาดำ ท้องสีขาว ขากรรไกรล่างสีเทา

ซี่กรอง

จำนวน 270-400 ซี่ สีดำ หรือเขียวมะกอก มีร่องใต้คาง จำนวน 14-35 ร่อง ยาวถึงแนวสะดือหรือหลังสะดือ

ครีบหลัง

มีความแตกต่างกันมากในแต่ละตัว มีลักษณะคล้ายปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆ จนถึงมีขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายตะขอ เห็นได้ชัดเจน ตั้งอยู่ตำแหน่ง 2/3 ของความยาวลำตัว

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์ 5-11 ปี (ขนาดยาว 11.5-12 ม.) โตเต็มวัยเมื่ออายุมากกว่า 10 ปี ตั้งท้องนาน 11-12 เดือน ลูกจะอยู่กับแม่ 1-2 ปี อายุยืนเกินกว่า 50 ปี

พฤติกรรม

รวมฝูง 10-20 ตัวในแหล่งอาหาร พบบ่อยคือคู่แม่-ลูก สื่อสารกันโดยการ breaching, lobtailing และ flipperslapping ก่อนดำน้ำจะยกแพนหางขึ้นเหนือน้ำ แพนหางมีลวดลายใช้ระบุอัตลักษณ์ได้ โผล่ส่วนหัวและดำลงรวดเร็วจนเห็นส่วนหลังโค้ง

อาหาร

Krill ฝูงปลา ปลาหมึกและ Euphausiids หากินลำพังหรือรวมฝูงหากิน

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

ทั่วโลกจากขั้วโลกเหนือจรดขั้วโลกใต้ หากินในเขตหนาวและเดินทางไปยังเขตร้อนเพื่อผสมพันธุ์และออกลูก สำหรับประเทศไทย พบเพียงครั้งเดียวที่อ่าวปอ จ.ภูเก็ต ปี พ.ศ. 2552

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย