ขนาด
วาฬ วงศ์ Balaenopteridae
วาฬโอมูระ

วาฬโอมูระ : (Omura's Whale) Balaenoptera omurai  Wada, Oishi, and Yamada, 2003

สถานภาพ : เป็นสัตว์สงวน ตามบัญชีรายชื่อ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

วาฬโอมูรา

ขนาด : โตเต็มที่ยาว 9-11.5 เมตร หนักน้อยกว่า 20 ตัน ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย

รูปร่าง : ค่อนข้างเพรียว ส่วนหัวมีสันนูน 1 สัน มีร่องใต้คางสีอ่อนจำนวน 80-90 ร่อง ยาวพ้นสะดือ กรามด้านซ้ายมีสีดำ ส่วนข้างขวามีสีจางหรือสีขาว

สี : ลำตัวเทาดำ ท้องสีอ่อน หรือชมพู

ซี่กรอง : จำนวน 180-210 คู่ ขนาดสั้นและกว้าง มีสีขาวเหลืองถึงดำ

ครีบหลัง : คล้ายวาฬบรูด้า แต่โค้งงอมากกว่า อยู่ค่อนไปทางหาง

ชีวประวัติ : วัยเจริญพันธุ์ 8-13 ปี หรือความยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร

พฤติกรรม  : พบเพียงลำพังตัวเดียวหรือเป็นคู่ แต่อาจมีพฤติกรรมการรวมกลุ่มจำนวนมากในแหล่งอาหาร

อาหาร : ปลาที่รวมฝูง กินแบบพุ่งงับฝูงเหยื่อครั้งละมาก ๆ (Lunge Feeder)

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย : เขตร้อนถึงอบอุ่น พบทั้งเขตนอกฝั่งและชายฝั่ง ส่วนมากพบบริเวณตะวันออกของมหาสมุทรอินเดีย และฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ในประเทศไทยพบซากบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ส่วนฝั่งอ่าวไทยพบตั้งแต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงไปถึง จ.สงขลา ภาพถ่ายในธรรมชาติถ่ายได้จากฝั่งทะเลอันดามัน พบใกล้เกาะราชา จ.ภูเก็ต ฝูงหนึ่งจำนวน 4 ตัว

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย