วาฬ วงศ์ Balaenopteridae

วาฬโอมูระ

วาฬโอมูระ

Omura whale , Balaenoptera omurai , (Wada, Oishi, and Yamada, 2003)

สถานภาพ

- เป็นสัตว์สงวน ตามบัญชีรายชื่อ พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2562

วาฬโอมูรา

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 2.78 ม. และหนัก 275 กก. ลูกแรกเกิดยาวประมาณ 1 ม.

รูปร่าง

ค่อนข้างใหญ่ เมื่อมองจากด้านบนเห็นส่วนหัวรูปสามเหลี่ยม ครีบข้างเรียวปลายแหลมตั้งตรงออกจากลำตัว

สี

ลำตัวสีดำ คางและใต้ท้องแนวสะดือและช่องเพศสีขาว แถบสีจางตั้งแต่ช่องหายใจไปจนถึงปลายปาก ขอบปากขาว หน้ามีสีดำรูปสามเหลี่ยม

ฟัน

ซี่เล็ก เรียวแหลม มี 20-25 คู่ บนขากรรไกรบนและล่าง

ครีบหลัง

สูง เว้า และอยู่เกือบกึ่งกลางลำตัว

ชีวประวัติ

ตัวเมียเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 11.5 ปี (ยาว 2.35ม.) ส่วนตัวผู้อายุ 16.5 ปี (ยาว2.44 ม.) ออกลูกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ระยะหย่านม 9-12 เดือน

พฤติกรรม

ว่ายน้ำเร็ว ชอบรวมกลุ่มเป็นฝูงใหญ่ จำนวน 100-500 ตัว อาจมากถึง 2,000 ตัว พบรวมกับโลมาชนิดอื่น เช่น โลมาฟราเซอร์ เป็นต้น โลมาชนิดนี้มักมีการเกยตื้นหมู่ (Mass strandings) และพบการเกยตื้นหมู่มากที่สุดถึง 250 ตัว

อาหาร

ปลาขนาดเล็ก และปลาหมึก บางครั้งกินกุ้งเป็นอาหาร

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

เช่นเดียวกับวาฬเพชฌฆาตเล็ก น้ำลึกในเขตร้อนและกึ่งร้อน ระหว่างเส้นรุ้งที่ 40oN-35oS ประเทศไทยพบที่ซากเกยตื้นที่ จ.ชลบุรีและสงขลา

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย