ขนาด
วาฬ วงศ์ Balaenopteridae
 • 14 ตุลาคม 2556
 • 930

วาฬบรูด้า

วาฬบรูด้า

Bryde’s whale , Balaenoptera edeni , (Anderson, 1879)

สถานภาพ

- เป็นสัตว์สงวน ตามบัญชีรายชื่อ พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2562

- IUCN: Data Deficient

- CITES: Appendix I

วาฬบรูด้า

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 14-15 ม. หนัก 12-20 ตัน ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย ลูกแรกเกิดยาว 4 ม. เป็นวาฬที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2

รูปร่าง

ลำตัวเพรียวยาว ส่วนหัวมีแนวสันนูน 3 สัน ครีบหลังเล็กและปลายแหลม มีร่องใต้คาง 40-70 ร่องยาวเกือบถึงสะดือหรือพ้นแนวสะดือ

สี

ลำตัวสีเทาดำ ท้องสีอ่อนหรือชมพู ขากรรไกรล่างสีเทา

ซี่กรอง

สีเทา จำนวน 250-370 คู่ มีขนาดสั้น โดยยาวสูงสุด 0.4 ม.

ครีบหลัง

อยู่ค่อนไปทางหาง เป็นรูปสามเหลี่ยมค่อนข้างตั้งตรง ปลายครีบแหลม

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์ 8-13 ปี ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ทุก 2 ปี ตั้งท้องนาน 11-12 เดือน เลี้ยงลูกประมาณ 2 ปี อายุยืนประมาณ 50 ปี

พฤติกรรม

ส่วนใหญ่หากินตัวเดียว แต่อาจพบได้ 10-20 ตัวในแหล่งอาหาร

อาหาร

ฝูงปลาขนาดเล็ก ปลาหมึก และKrill พบหากินใกล้ชายฝั่งที่ความลึก 4-10 ม. กินปลากะตัก ปลาไส้ตัน และเคยกินแบบ Lunging โดยตั้งส่วนหัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำและ แบบตะแคงด้านข้าง

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

เขตร้อนถึงอบอุ่น พบใกล้ฝั่งและนอกฝั่ง ประเทศไทยพบซากเกยตื้น ตลอดแนวชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณ จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีพังงาและเกาะราชา จ.ภูเก็ต

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง