วาฬ วงศ์ Balaenopteridae

วาฬบรูด้า

วาฬบรูด้า

Bryde’s whale , Balaenoptera edeni , (Anderson, 1879)

สถานภาพ

- เป็นสัตว์สงวน ตามบัญชีรายชื่อ พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2562

- IUCN: Data Deficient

- CITES: Appendix I

วาฬบรูด้า

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 14-15 ม. หนัก 12-20 ตัน ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย ลูกแรกเกิดยาว 4 ม. เป็นวาฬที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2

รูปร่าง

ลำตัวเพรียวยาว ส่วนหัวมีแนวสันนูน 3 สัน ครีบหลังเล็กและปลายแหลม มีร่องใต้คาง 40-70 ร่องยาวเกือบถึงสะดือหรือพ้นแนวสะดือ

สี

ลำตัวสีเทาดำ ท้องสีอ่อนหรือชมพู ขากรรไกรล่างสีเทา

ซี่กรอง

สีเทา จำนวน 250-370 คู่ มีขนาดสั้น โดยยาวสูงสุด 0.4 ม.

ครีบหลัง

อยู่ค่อนไปทางหาง เป็นรูปสามเหลี่ยมค่อนข้างตั้งตรง ปลายครีบแหลม

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์ 8-13 ปี ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ทุก 2 ปี ตั้งท้องนาน 11-12 เดือน เลี้ยงลูกประมาณ 2 ปี อายุยืนประมาณ 50 ปี

พฤติกรรม

ส่วนใหญ่หากินตัวเดียว แต่อาจพบได้ 10-20 ตัวในแหล่งอาหาร

อาหาร

ฝูงปลาขนาดเล็ก ปลาหมึก และKrill พบหากินใกล้ชายฝั่งที่ความลึก 4-10 ม. กินปลากะตัก ปลาไส้ตัน และเคยกินแบบ Lunging โดยตั้งส่วนหัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำและ แบบตะแคงด้านข้าง

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

เขตร้อนถึงอบอุ่น พบใกล้ฝั่งและนอกฝั่ง ประเทศไทยพบซากเกยตื้น ตลอดแนวชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณ จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีพังงาและเกาะราชา จ.ภูเก็ต

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย