ขนาด
วาฬ วงศ์ Balaenopteridae

วาฬฟิน

วาฬฟิน

Fin whale , Balaenoptera physalus, (Linnaeus, 1758)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Endangered

- CITES: Appendix I

วาฬฟิน

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 27 ม. หนักน้อยกว่า 90 ตัน ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้ 5 ม. ลูกแรกเกิดยาว 6-6.5 ม.

รูปร่าง

ค่อนข้างเพรียว ส่วนหัวมีแนวสันนูน 3 สัน ครีบหลังเล็กและปลายแหลม มีร่องใต้คาง 40-70 ร่องยาวเกือบถึงสะดือหรือพ้นแนวสะดือ

สี

ลำตัวสีเทาดำ ท้องสีอ่อนหรือชมพู ขากรรไกรล่างสีเทา

ซี่กรอง

จำนวน 260-480 ซี่ ส่วนหน้าของซี่กรองด้านขวามีสีขาว ส่วนอื่นทั้งหมดมีสีเทาดำ ขนาดยาว 0.7 ม.

ครีบหลัง

โค้งปลายทู่ ทำมุม 45 องศา กับลำตัว อยู่ตำแหน่ง 2 ส่วน 3 ของความยาวลำตัว

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์ 6-12 ปี ตั้งท้องนาน 11-12 เดือน ออกลูกในเขตน้ำอุ่นครั้งละ 1 ตัว ทุก 2-3 ปี ลูกหย่านมอายุน้อยกว่า 6-7 เดือน อายุยืน 90 ปี

พฤติกรรม

พบตัวเดียวหรือรวมฝูง 2-7 ตัว กินแบบ(lunge feeder) คือ พุ่งงับเหยื่อครั้งละมากๆ

อาหาร

กินปลาไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เช่น euphausiids และ copepods ฝูงปลาต่างๆ และ ปลาหมึก เป็นอาหาร

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

เขตอบอุ่นถึงขั้วโลก หากินในเขตน้ำลึก ประเทศไทยพบโครงกระดูกเก่าที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ ซากเกยตื้น จ.จันทบุรี

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย