ขนาด
วาฬ วงศ์ Balaenopteridae
 • 14 ตุลาคม 2556
 • 1,884

วาฬฟิน

วาฬฟิน

Fin whale , Balaenoptera physalus, (Linnaeus, 1758)

สถานภาพ

- สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ่มครองสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535

- IUCN: Endangered

- CITES: Appendix I

วาฬฟิน

ขนาด

โตเต็มที่ยาว 27 ม. หนักน้อยกว่า 90 ตัน ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้ 5 ม. ลูกแรกเกิดยาว 6-6.5 ม.

รูปร่าง

ค่อนข้างเพรียว ส่วนหัวมีแนวสันนูน 3 สัน ครีบหลังเล็กและปลายแหลม มีร่องใต้คาง 40-70 ร่องยาวเกือบถึงสะดือหรือพ้นแนวสะดือ

สี

ลำตัวสีเทาดำ ท้องสีอ่อนหรือชมพู ขากรรไกรล่างสีเทา

ซี่กรอง

จำนวน 260-480 ซี่ ส่วนหน้าของซี่กรองด้านขวามีสีขาว ส่วนอื่นทั้งหมดมีสีเทาดำ ขนาดยาว 0.7 ม.

ครีบหลัง

โค้งปลายทู่ ทำมุม 45 องศา กับลำตัว อยู่ตำแหน่ง 2 ส่วน 3 ของความยาวลำตัว

ชีวประวัติ

วัยเจริญพันธุ์ 6-12 ปี ตั้งท้องนาน 11-12 เดือน ออกลูกในเขตน้ำอุ่นครั้งละ 1 ตัว ทุก 2-3 ปี ลูกหย่านมอายุน้อยกว่า 6-7 เดือน อายุยืน 90 ปี

พฤติกรรม

พบตัวเดียวหรือรวมฝูง 2-7 ตัว กินแบบ(lunge feeder) คือ พุ่งงับเหยื่อครั้งละมากๆ

อาหาร

กินปลาไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก เช่น euphausiids และ copepods ฝูงปลาต่างๆ และ ปลาหมึก เป็นอาหาร

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

เขตอบอุ่นถึงขั้วโลก หากินในเขตน้ำลึก ประเทศไทยพบโครงกระดูกเก่าที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ ซากเกยตื้น จ.จันทบุรี

ถิ่นอาศัยและการแพร่กระจาย

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พะยูน
  พะยูน
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin